HomeCommunicatietips VCP

Communicatietips VCP

Organiseer een (buitengewone) ALV over grensoverschrijdend gedrag. Deze powerpoint kan helpen om de leden via de ALV in te lichten. Onderwerpen:

  • Wat is grensoverschrijdend gedrag
  • Het aanstellingsbeleid van vrijwilligers: waarom een VOG?
  • De gedragsregels voor sportbegeleiders.
  • De meldplicht vanaf 1 januari 2020.
  • Kennismaken met de vertrouwenscontactpersoon.
  • Wat houdt een veilig sportklimaat in voor jullie club?
  • Oproep: wie wil meewerken aan de risicoscan?
  • Oproep: wie kan helpen met de communicatie?

Vraag de vertrouwenscontactpersoon om bij de start van het seizoen bij alle teams langs te gaan. De vertrouwenscontactpersoon kan dan zichzelf voorstellen en de gedragsregels opfrissen.

Heeft je vereniging een clubblad of nieuwsbrief? Schrijf regelmatig een stukje over veiligheid en omgangsvormen. Zet er altijd bij waar leden terecht kunnen met klachten.

Heeft de club een website? Maak je beleid en de vertrouwenscontactpersoon hier zichtbaar.

Hang posters over de omgangsvormen op in de kleedkamers, de kantine en de hal.

Deel een leuke gadget uit met de contactgegevens van de vertrouwenscontactpersoon, bijvoorbeeld een sticker.

Organiseer een informatieavond voor ouders over het beleid en de gedragsregels. Koppel dit eventueel aan een informatieavond over trainingen en competities.

Deel een folder uit met een pakkende titel en het telefoonnummer van de vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Maak een echte wegwijzer: een verkeersbord met pijlen waarop staat naar wie je kunt gaan als er iets is.

Zorg dat de vertrouwenscontactpersoon ook per WhatsApp en e-mail te bereiken is.

Geef kinderen en ouders een visitekaartje mee met naam, telefoonnummer en e-mailadres van de vertrouwenscontactpersoon.

Schrijf elk jaar een stukje in het jaarverslag.

 

0
YOUR CART
  • No products in the cart.