HomeSportcafé 2022

Sportcafé 2022

Op vrijdagavond 23 september van 20:00 tot 22:00 organiseert Team Sportservice in Dorpshuis Zwanenburg-Halfweg het Sportcafé 2022. Het Sportcafé is een niet te missen avond voor iedereen die actief betrokken is voor of bij een sportvereniging of sportaanbieder in Haarlemmermeer.  De inloop is om 19:45 en na afloop is er gelegenheid om na te praten en ervaringen uit te wisselen tijdens de 3e helft.

Wat kun je deze avond verwachten

  • 20.00 uur Opening 
  • 20.15 uur Wethouder Mariëtte Sedee 
  • 20.35 uur Workshops 
  • 21.45 uur Afsluiting inclusief korte quiz 
  • 22.00 uur Borrel

Workshops 

Met vijf verschillende workshops hebben we voor professionals binnen alle lagen van de sport een passend en interactief programma.

Workshop: Ontwikkel je trainers skills 
Doelgroep: Beginnende trainers, trainers zich op pedagogische/didactisch gebied willen ontwikkelen

Inhoud: Als coach en/of trainer wil jij elke keer de beste training neerzetten en al jouw sporters met plezier naar huis laten gaan? Maar hoe geef je iedereen evenveel aandacht of laat je de training soepel verlopen? Gedurende deze workshop maak je kennis met de 4 inzichten van het trainerschap; structureren, stimuleren, individuele aandacht en regie overdragen. Je krijgt handvatten om jouw sporters effectiever te begeleiden en een inspirerende, veilige sportomgeving te creëren. Kortom verbeter jouw kwaliteiten als trainer-coach en maak de trainingen nog aantrekkelijker. 

Resultaat: Na deze workshop ga je naar huis met nieuwe inzichten over jou als trainer, wat je sterke punten zijn en in welke punten jij je nog kunt ontwikkelen om een nog betere trainer te worden. 

Workshop: Maak je vrijwilligers en vrijwilligerswerk structureel zichtbaar.
Doelgroep: bestuur, vrijwilligerscoördinator, commissieleden die betrokken zijn bij vrijwilligers, communicatie, social media, activiteiten, etc. 

Inhoud: In een goed vrijwilligersbeleid is het belangrijk om de waardering voor vrijwilligers en het vrijwilligerswerk zichtbaar te maken bij jouw leden. Leden krijgen hierdoor zicht op de taken die nodig zijn om een vereniging draaiende te houden en zien ook dat het leuk is om vrijwilligerswerk te doen. Positieve aandacht voor vrijwilligers heeft een positief effect op het werven van nieuwe vrijwilligers. Tijdens de workshop ga je aan de hand van de Start2Create methode op een creatieve manier aan de slag. Hoe breng je binnen jouw vereniging, vrijwilligers en vrijwilligerswerk op een leuke en positieve manier onder de aandacht.  

Resultaat: Verfrissende ideeën en hopelijk concrete acties die bijdragen aan de waardering van vrijwilligerswerk en het werven van vrijwilligers. 

Workshop: Leden werven, nieuwe doelgroepen aanboren of juist niet?
Doelgroep: bestuur, commissieleden die betrokken zijn bij werving, toekomstvisie, communicatie, activiteiten, etc. 

Inhoud: Veel verenigingen hebben behoefte aan nieuwe leden. Heeft jouw vereniging ‘alles al een keer geprobeerd’ maar werkt niets? Kom dan naar deze creatieve workshop. Je wordt niet alleen uitgedaagd om na te denken over het werven van leden binnen je huidige sportaanbod, maar je zet ook een stapje buiten je vertrouwde speelveld. Wat zou je aan je huidige aanbod kunnen toevoegen of veranderen, waardoor de vereniging interessant wordt voor een nieuwe of andere doelgroep? 

Resultaat: Tips en acties voor een nieuwe wervingscampagne en mogelijk zelfs ideeën voor nieuw of aangepast sportaanbod. 

Workshop: Sluit je aan bij de Haarlemmermeerse Richtlijn voor Veilig Sportklimaat.
Doelgroep: Bestuur, vertrouwenscontactpersonen, commissieleden die betrokken zijn bij Veilig Sportklimaat, gedragscodes, tuchtzaken ledenadministratie etc. 

Inhoud: Vanuit het Sportakkoord Haarlemmermeer is de Haarlemmermeerse Richtlijn voor Veilig Sportklimaat opgesteld. Het doel is dat zoveel mogelijk en bij voorkeur alle sportverenigingen binnen onze gemeente aan deze richtlijn voldoen. Deze richtlijn zorgt ervoor dat de vereniging een aantal zaken ten aanzien van een Veilig Sportklimaat op orde heeft. Hierdoor is de vereniging voorbereid, mocht er zich ooit een ongewenste situatie voordoen. De Haarlemmermeerse Richtlijn heeft drie pijlers namelijk het hebben van een opgeleide vertrouwenscontactpersoon, het hebben van een verklaring omtrent gedrag voor de trainers/coaches en een actief beleid op gebied van veilig sportklimaat. Tijdens deze workshop ontdek je waar jij als vereniging nu staat, ontvang je tools om de nodige stappen te zetten en is er een specialist van het Centrum voor Veilige Sport aanwezig om vragen te beantwoorden. Om aan de workshop te kunnen deelnemen is het raadzaam om een laptop of tablet mee te nemen en indien mogelijk je beleidsplan/huishoudelijk reglement.

Resultaat: Na deze workshop weet je welke pijlers je al op orde hebt om aan de Haarlemmermeerse Richtlijn voor Veilig Sportklimaat te voldoen en welke acties er eventueel nog uitgevoerd moeten worden. 

Workshop: De multifunctionele sportaccommodatie (Open club)
Doelgroep: Bestuurs-, commissieleden of vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor accommodatie(bezetting), maatschappelijk projecten of public relations. Commerciële sportondernemers, welzijnsorganisaties en beleidsambtenaren sport, vastgoed, zorg en welzijn. 

Inhoud: Bij de workshop inspireren we met good practices uit Haarlemmermeer. Daarnaast blikken we terug op de inspiratiesessie open club van 9 mei jl. Hieruit kwam veel enthousiasme maar vooral de vraag om coördinatie voor het matchen van vraag en aanbod. Vanavond de kans voor maatschappelijke partners en sportorganisaties matches te maken. We geven uitleg over het nieuwe digitale platform waar organisaties elkaar na de workshop kunnen vinden.    

“Een open club is een ontmoetingsplek waar voor iedereen de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid wordt gecreëerd. Gemeenten willen de kracht van sport en clubs gebruiken voor een gezondere samenleving en het verhogen van de leefbaarheid binnen de gemeente. Sport wordt gezien als partner in de lokale keten. Een open club ziet die kans en weet hem te benutten door open te staan voor samenwerking met bedrijfsleven, onderwijs, zorginstellingen, enzovoort.”

Resultaat: Inspiratie over hoe je als welzijnsorganisatie of commerciële sportaanbieder kunt samenwerken met verenigingen. En je komt in contact met potentiële samenwerkingspartners.  

Aanmelden voor het Sportcafé

Wil je aan een workshop deelnemen, dan is het belangrijk dat je je aanmeldt. Voorafgaand aan enkele workshops ontvang je aanvullende informatie.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Wil je aan een workshop deelnemen?
Let op je kunt jezelf maar voor één workshop opgeven.

0
YOUR CART
  • No products in the cart.