HomeIncidenten

Incidenten

Er is afgesproken als sport niet weg te kijken bij een incident. Hiervoor is het nodig samen naar de juiste oplossingen te zoeken en grensoverschrijdend gedrag in zijn algemeenheid bespreekbaar te maken. De meldcode ‘Grensoverschrijdend gedrag in de sport’ is bedoeld om bestuursleden te ondersteunen bij een incident.

In de meldcode ‘Grensoverschrijdend gedrag in de sport’ staan de vijf stappen beschreven die je als bestuur neemt in geval zich toch een incident voordoet.

  Bestuurders en begeleiders van sportclubs zijn verplicht om vermoedens van seksuele intimidatie te melden aan hun eigen sportbond of het Centrum Veilige Sport (CVSN). Dat hebben de sportorganisaties aangesloten bij NOC*NSF afgesproken in de Blauwdruk Seksuele Intimidatie. In de Meldcode grensoverschrijdend gedrag in de sport  lees je de vertaling hiervan naar de praktijk en tips voor bestuurders bij een incident.

  Meldplicht (vermoeden van) seksuele intimidatie of misbruik

  NOC*NSF onderstreept het belang van deze meldplicht en roept je op deze meldplicht bekend te maken bij jouw collega-bestuurders, maar ook bij de begeleiders binnen jouw vereniging. Graag wijzen wij op Infographic ‘seksuele intimitdatie en misbruik in de sport’ waarin handvatten zijn opgenomen over het melden en hoe dat proces in zijn werk gaat. Het melden van een incident door de bestuurder ontslaat hen niet van correct afhandelen van het incident. De melding wordt in het landelijk Case Management Systeem van de sport opgeslagen. Veilig kunnen sporten op de vereniging is uiteindelijk ieders eigen verantwoordelijkheid.

  Team Sportservice adviseert om een handelingsprotocol op te stellen voor onderstaande onderwerpen: 

  Heb je vragen of twijfels wat te melden of hoe dit in zijn werk gaat neem dan contact op met je sportbond, of met CVSN.

  0
  YOUR CART
  • No products in the cart.