HomeZomerboost

Zomerboost

Team Sportservice Haarlemmermeer start samen met de verenigingen en commerciële sportorganisaties uit Haarlemmermeer een zomerse promotiecampagne voor de sport: Zomerboost. De Zomerboost loopt van 21 juni tot 31 augustus. Sportverenigingen en -organisaties bieden in deze periode sport- en beweegactiviteiten aan. Als sportorganisatie ben je verantwoordelijk voor het aanbod. Je bedenkt zelf een leuke activiteit en meld deze aan op Noord-Holland Actief. Denk hierbij aan clinics, sportdagen, proeftrainingen en andere leuke activiteiten. Team Sportservice zorgt voor ondersteuning met onder andere communicatiemiddelen en een promotiecampagne. Voldoet je activiteit aan bepaalde voorwaarden, dan kom je in aanmerking voor een bijdrage uit het stimuleringsbudget. Vanuit het actiethema ‘Versterken van verenigingen en sportaanbieders’ van Sportakkoord Haarlemmermeer is, € 7.500 stimuleringsbudget voor wervingsactiviteiten tijdens Zomerboost vrijgemaakt.

 

Activiteit(en) plaatsen op Noord-Holland Actief

Als sportaanbieder bedenk je zelf het speciale zomeraanbod en zet dit ook op. Dit kan aanbod voor een bestaande doelgroep zijn, maar Zomerboost is ook een goede mogelijkheid om nieuw aanbod voor een nieuwe doelgroep uit te proberen.

 • Plaats je activiteit(en) op Noord-Holland Actief onder het project Zomerboost.
 • Inschrijvingen en eventuele betalingen zoals inschrijfgeld* verlopen ook via Noord-Holland Actief.
 • Profiteer maximaal van onze promotiecampagne en plaats je activiteiten voor 4 juni op Noord-Holland Actief. Natuurlijk mag je ook na 4 juni nog activiteiten plaatsen.

Heb je vragen over het plaatsen van activiteiten op Noord-Holland Actief, neem dan contact op met Esther de Heij via e-mail.

*Deelnemers- of inschrijfgelden: Het is toegestaan om voor een activiteit een vergoeding te vragen. Uitzondering hierop zijn clinics en proeflessen aangeboden door commerciële sportaanbieders. Laat de keuze voor een vergoeding in verhouding staan tot de activiteit. Voor een afsluitende barbecue na een zomercompetitie is een bijdrage vanzelfsprekender dan voor een proefles walkingsports. Deelnemersgelden kunnen een drempel opwerpen voor potentiële nieuwe leden.

 

Aanvragen stimuleringsbudget

Wil je in aanmerking komen voor een bijdrage uit het stimuleringsbudget, doe dan een budgetaanvraag. Dit doe je door het budgetaanvraagformulier in te vullen. Vraag hier het budgetaanvraagformulier aan.

 • Na invullen van je gegevens ontvang je van ons een Excelsheet om het stimuleringsbudget aan te vragen.
 • Voor het toekennen van het stimuleringsbudget is het belangrijk dat de volgende tabbladen zijn ingevuld: algemene gegevens, activiteit(en) en factuur.
 • Kies bij het invullen van het tabblad activiteit(en) onder welk stimuleringsbudget jouw activiteit valt.
 • Wil je meerdere activiteiten organiseren en daarmee meer stimuleringsbudget aanvragen, dan doe je dat in hetzelfde tabblad.
 • Het Excel bestand is beveiligd. Je kunt alleen de vakken die lichtgrijs zijn invullen.
 • Als er bij een tekst een rood driehoekje staat, ga je hier met je muis over heen. Je krijgt dan extra informatie.
 • Mail het aanvraagformulier (algemene gegevens, activiteit(en) en eventueel budgetaanvraag) op naar Wouter van der Vegt
 • Het toekennen van het stimuleringsbudget gaat op volgorde van aanvraag. Er is maximaal €7.500 beschikbaar. Op is op.
 • Binnen een week ontvang je een ontvangstbevestiging. De aanvraag toetsen we aan de hand van de gestelde voorwaarden. Indien akkoord ontvang je de budgettoezegging.

Maak er een succesvolle activiteit van

Als sportaanbieder sta je er niet alleen voor. Team Sportservice zet een grootschalige promotiecampagne voor sport en bewegen op. Iedere inwoner van Haarlemmermeer weet zo dat er deze zomer gesport kan worden, waar en wanneer. Om deze promotiecampagne te versterken, promoot je als sportorganisatie ook zelf je activiteitenJe wilt natuurlijk dat veel potentiele nieuwe leden aan jouw activiteit meedoen. 

Om jouw te ondersteunen bij deze promotie heeft Team Sportservice een toolkit samengesteld. Je vindt de toolkit op deze speciale pagina.  Met deze toolkit maak je eenvoudig posters, flyers en social media uitingen in de herkenbare zomerbooststijl, maar gepersonaliseerd met het logo van jouw sportorganisatie. Je kunt een deel van het stimuleringsbudget gebruiken voor promotiedoeleinden, bijvoorbeeld het drukken van flyers of een betaalde social media campagne.  

Van deelnemer naar lid

Maak van je activiteit een echte happening met aandacht voor je deelnemers. Potentiële nieuwe leden of deelnemers krijgen zo een goede indruk van jouw verening. Maak ze zo enthousiast dat ze lid willen worden of vaker deel gaan nemen.

 • Ga tijdens of na de activiteit met de deelnemers in gesprek. Vraag of ze het leuk vinden en wat ze belangrijk vinden om lid te worden.
 • Zorg ervoor dat je iets kunt aanbieden, bijvoorbeeld een proef lidmaatschap, een knipkaart tegen een introductietarief etc.
 • Neem in de week na de activiteit contact op met de deelnemers en vraag wat ze van de activiteit vonden en of ze een lidmaatschap overwegen.

Verslag activiteit(en)

Ontvang je een bijdrage uit het stimuleringsbudget, dan verwachten wij een verslag van de activiteit. Het is voor ons belangrijk om te weten hoe de activiteit door de sportorganisaties en deelnemers is ervaren en of de doelstellingen behaald zijn; meer leden bij de verenigingen en dus meer inwoners die gaan sporten.

 • Op het vierde tabblad ‘verslag activiteit(en)’ staan een aantal vragen over de activiteit en hoe de vereniging de Zomerboost heeft ervaren. Het is verstandig om vooraf de vragen te lezen, zodat je tijdens de activiteit weet waar je op moet letten.
 • Maak een aantal foto’s van de activiteit(en). Wij plaatsen deze graag op onze social media kanalen. Daarvoor is er toestemming nodig van de deelnemers. Dit wordt aan de deelnemers gevraagd bij inschrijving via Noord-Holland Actief. Let erop bij het maken van foto’s en video’s dat deze deelnemers niet in beeld komen.

Uitkeren stimuleringsbudget 

Uiterlijk twee weken na ontvangst van het verslag met foto’s, wordt het stimuleringsbudget overgemaakt. Er vindt achteraf geen beoordeling plaats aan de hand van het verslag. Het toegezegde bedrag wordt uitgekeerd als de activiteit heeft plaatsgevonden en het verslag (met foto’s) is ingediend.  

Als de activiteit is geannuleerd wordt het toegezegde stimuleringsbudget heroverwogenEr wordt onder andere gekeken naar al gemaakte kosten.  Als een activiteit mogelijk niet doorgaat, neem dan tijdig contact met op met Wouter van der Vegt via e-mail 

 

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Download de speciale toolkit voor verenigingen en laat deelnemers weten dat deze ondersteuning ook bij jouw vereniging mogelijk is. Hang posters op in de kantine/kleedkamer, zet een bericht op social media of plaats een banner op de website. Ouders en verzorgers kunnen zelf geen aanvraag indienen, maar kunnen terecht bij intermediair Danny Pieterse van Team Sportservice Haarlemmermeer via e-mail.

 

Stimuleringsbudget

Vanuit het actiethema ‘versterken van verenigingen en sportaanbieders’ uit het Sportakkoord Haarlemmermeer is € 7.500 stimuleringsbudget voor wervingsactiviteiten tijdens Zomerboost vrijgemaakt. Er zijn wervingsactiviteiten geformuleerd waar een stimuleringsbudget aan gekoppeld is. Sportorganisaties die een wervingsactiviteit of activiteitenreeks aanmelden en aan de voorwaarden voldoen, maken aanspraak op een bijdrage uit het stimuleringsbudget zolang dit toereikend is.

Wervingsactiviteiten

 • Clinic of gratis proefles/training (€ 50,- incl. btw)
  Bijvoorbeeld een specifieke techniektraining of deelname aan een sportles.  
  Minimaal 8 deelnemers waarvan minstens 75% niet leden per clinic of proefles/training
 • Activiteiten / sportdag – klein (€ 150,- incl. btw)
  Een sportieve dag met een serie van 3 tot 5 activiteiten waarin het draait om kennismaken en ontwikkelen, of een klein (halve dag) open toernooi.
  Minimaal 16 deelnemers waarvan minstens 75% niet-leden
 • Vernieuwend sportaanbod (€ 250,- incl. btw)
  Twee activiteiten met sport- of beweegaanbod dat nu nog niet binnen de sportorganisatie aanwezig is. Bijvoorbeeld: walking of no jump sports, aangepaste sport, beach variant etc.
  Twee activiteiten met minimaal 10 deelnemers per activiteit waarvan minstens 50% niet-leden.
 • Activiteiten / sportdag – groot (€ 250,- incl. btw)
  Een sportieve dag met een serie van 5 tot 8 activiteiten waarin het draait om kennismaken en ontwikkelen, of een open toernooi (hele dag).
  Minimaal 24 deelnemers waarvan minstens 75% niet-leden.
 • Zomerboost-week (€ 250,- incl. btw)
  Een week waarin je laat zien dat iedereen weer welkom is op de club, met minstens 3 activiteiten voor verschillende doelgroepen.  Zoals aanbod voor peuter, kleuter, kind, puber, volwassene, 65-plusser, sporter met een beperking.  
  Minimaal 8 deelnemers per activiteit waarvan minstens 75% niet leden per clinic of proefles
 • Zomercompetitie (€ 300,- incl. btw)
  Een open competitie gedurende de zomermaanden met minimaal 4 wedstrijddagen waarin gezelligheid, actief zijn en strijd voorop staan.
  Minimaal 12 deelnemers waarvan minstens 75% niet-leden.

 Voorwaarden

 • De activiteit of activiteitenreeks staat met het voorvoegsel ‘Zomerboost’ op Noord-Holland Actief.
 • Het aanbod is vernieuwend, nieuw, voor een andere doelgroep of anders t.o.v. het reguliere aanbod.
 • Commerciële aanbieders bieden gratis aanbod aan of nemen een gratis proefles op in een reeks.
 • Het aanbod staat in het kader van ontmoeten, bewegen en meedoen voor iedereen.
 • Zowel leden als niet-leden kunnen deelnemen, waarbij het accent op niet-leden ligt.
 • Sportorganisaties zijn aangesloten bij het Sportakkoord Haarlemmermeer, of sluiten hier automatisch bij aan door een aanvraag in te dienen.
 • Bij iedere activiteit wordt uitgestraald dat sporten gezond is en wordt gezorgd voor een gezonde sportomgeving.
 • Iedere aanbieder levert na de activiteit of activiteitenreeks een kort verslag aan met o.a. deelnemers aantallen en een foto die we op de website mogen plaatsen.
 • Per sportorganisatie is in totaal maximaal € 500 (incl. btw) budget aan te vragen. 
 • Wanneer je sportorganisatie meerdere activiteiten wil organiseren, waardoor het totaal bedrag boven de € 500 komt, ontvangt de sportaanbieder maximaal € 500 (incl. btw).
 • Het stimuleringsbudget voor een clinic of proefles kan maximaal vijfmaal aangevraagd worden.
 • Aanvragen voor budget dienen voor 21 juni ingediend te zijn.
 • Op = op. De toekenning van de stimuleringsbijdrage is op basis van volgorde van aanvraag. Zodra de limiet van € 7.500 bereikt is, worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.
 • De bedragen zijn altijd inclusief btw.

Heb je nog vragen of wil je overleggen over jouw idee over Zomerboost, neem dan contact op met Wouter van der Vegt via e-mail. We denken graag met je mee over jouw unieke situatie. Team Sportservice ziet graag een zo groot en gevarieerd mogelijk sportaanbod tijdens deze zomer.  

0
YOUR CART
 • No products in the cart.