HomeOndersteuningsubsidie binnensport

Ondersteuningsubsidie binnensport

Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus stonden veel sportaanbieders deze winter voor uitdagingen. Vooral de binnensportverenigingen konden hun reguliere sportaanbod moeilijk aanbieden, door de maatregelen die vanuit de overheid, veiligheidsregio’s en sportbonden waren genomen. Met als gevolg dat minder inwoners konden sporten en bewegen.

Ook de gemeente Haarlemmermeer ziet het belang van sport en bewegen in. Om de gevolgen van de genomen maatregelen te verkleinen, heeft de gemeente in maart 2021 gekeken naar verschillende lokale ondersteuningsmogelijkheden.  Door het beschikbaar stellen van een eenmalige subsidie voor aanschaf en/of huur van materiaal, kregen binnensporten de mogelijkheid hun sportaanbod naar buiten te verplaatsen.

Met deze eenmalige subsidie wordt de aanschaf en/of huur van materiaal (tenten en sportvloeren) ondersteund. Er is een totaal bedrag van € 4.500 vanuit de SSD-subsidie voor sportaanbieders. Team Sportservice is verantwoordelijk voor het aanvraagproces, toekenning van de vergoedingen, budgetbewaking en verantwoording van het totale budget. 

Wil je gebruik maken van deze subsidie, vul dan het aanvraagformulier in.

Voorwaarden

 • De kosten zijn gemaakt tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021.
 • Het gaat om deugdelijke en veilige materialen. De aanvrager is er zelf verantwoordelijk voor, dat gekochte en/of gehuurde materialen voldoen aan de corona- en veiligheidsregels.
 • De subsidieaanvraag kan tot 31 december 2021 ingediend worden.
 • Alleen aanvragen die via onderstaand aanvraagformulier ingediend worden, inclusief kopie van de originele factuur, worden in behandeling genomen.
 • De subsidie bedraagt maximaal € 300  euro per sportaanbieder. Wanneer het aankoop- en/of huurbedrag lager is, kan maximaal het bewezen uitgegeven bedrag worden aangevraagd.
 • Per sportaanbieder kan maximaal één aanvraag ingediend worden.
 • De subsidie kan aangevraagd worden door zowel commerciële als niet-commerciële sportaanbieders.
 • Uitkering van de subsidie vindt plaats op volgorde van aanvraag, zolang de subsidie toereikend is.
 • Na goedkeuring van de aanvraag wordt het toegekende bedrag binnen twee weken uitgekeerd. 

Vragen

Heb je vragen neem dan contact op met Wouter van der Vegt via e-mail.

Aanvraagformulier

  0
  YOUR CART
  • No products in the cart.