HomeOpen club

Open club

Zo wordt ook jouw club meer open

Een open club zorgt voor meer betrokkenheid van en een betere relatie met de eigen leden, betrokkenen (ouders, toeschouwers, vrijwilligers), buurt, gemeente en andere stakeholders. Dit leidt tot ledenbinding (behoud/groei), meer reuring op de club en continuïteit van het bestaansrecht. Een open club is een ontmoetingsplek waar voor iedereen de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid wordt gecreëerd. Gemeenten willen de kracht van sport en clubs gebruiken voor een gezondere samenleving en het verhogen van de leefbaarheid binnen de gemeente. Sport wordt gezien als partner in de lokale keten. Een open club ziet die kans en weet hem te benutten door open te staan voor samenwerking met maatschappelijke organisaties, het onderwijs, het bedrijfsleven, zorginstellingen, enzovoort.

Vanuit Team Sportservice hanteren wij de volgende definitie van open club:

‘Een open club is een ontmoetingsplek voor alle buurtbewoners (leden en niet-leden), waarbij verenigingen in samenwerking met derde partijen de buurtbewoners uitnodigen om deel te nemen aan allerlei activiteiten. Hiermee creëert de vereniging de betrokkenheid bij de buurtbewoners’.

Bekijk onderstaand filmpje en ontdek hoe ook jouw club meer ‘open’ kan worden.

 

Wil jij als sportclub meer ‘open’ worden, maar vraag jij je af hoe pak ik dit nou aan? Onderstaand filmpje helpt je op weg en biedt een viertal ondersteunende handvatten. Daarnaast vind je op www.clubbase.sport.nl een aantal Open Club inititatieven en enkele praktijkvoorbeelden. Of kom naar de inspiratiesessie op 9 mei!

 

Vier dimensies zijn essentieel voor een open club: toekomstbestendigheid, samenwerking, (sport)participatie en leefbaarheid.

Toekomstbestendigheid ​

Een toekomstbestendige vereniging scoort goed op organisatiekracht. Kern van een toekomstbestendige vereniging is het hebben van een duidelijk meerjarenbeleid waar ook effectief uitvoering aan gegeven wordt. Hierdoor kan de organisatie duurzame sport- en beweegactiviteiten aanbieden en begeleiden. Daarnaast is de directe omgeving van de organisatie een belangrijke factor voor de toekomstbestendigheid van een sportorganisatie. ​

Samenwerking​

Het basis uitgangspunt is het primaire sportaanbod en/of de accommodatie van de vereniging. Vanuit het primaire sportaanbod kunnen samenwerkingen gezocht worden met andere organisaties. Een tweede spoor is ander soortige (sport)activiteiten te organiseren met een andere maatschappelijke rol dan de kerntaak van de vereniging voor of te faciliteren aan sociaal maatschappelijke of commerciële samenwerkingspartners. ​

(Sport)participatie​

(Sport)participatie is de mate waarin een (sport)verenging leden en niet leden letterlijk maar ook figuurlijk in beweging krijgt. ​

Leefbaarheid​

De mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en wensen die er door de inwoners/omwonenden wordt gesteld. Een vereniging heeft door het fysieke en sociale aspect de kracht om de leefbaarheid in een wijk te vergroten. De mate van beschikbaarheid voor zoveel mogelijk wijkbewoners vergroot de leefbaarheid. Hoe opener de club, hoe leefbaarder de omgeving. ​

0
YOUR CART
  • No products in the cart.