HomeMaatregelen sport in verband met coronavirus

Maatregelen sport in verband met coronavirus

Op deze pagina lees je welke maatregelen gelden voor sport en bewegen bij verenigingen en sportaanbieders. Sport en bewegen heeft zich nadrukkelijk gepositioneerd als onderdeel van de oplossing en essentiële sector. Daarbij is ook aangegeven dat het spelen van wedstrijden op alle niveaus het sportplezier vergroten. Datzelfde geldt ook voor het kijken naar sport en de belangrijke sociale functie die de sportkantines vervullen. De verruimingen op dit gebied kunnen worden ervaren als een positief antwoord daarop van dit Kabinet. Wij benadrukken dat op de gehele sector een grote verantwoordelijkheid rust om te laten zien dat iedereen zich juist ook aan de basisregels houdt om zo samen te zorgen dat sport open blijft

  • Was regelmatig je handen
  • Houd 1,5 meter afstand
  • Blijf thuis bij klachten en doe een (zelf)test
  • Zorg voor voldoende ventilatie

Maatregelen voor sport

Iedereen mag binnen en buiten sporten, en publiek is toegestaan. Bij sommige grote activiteiten en evenementen moet je Testen voor Toegang. Dit gaat om binnenevenementen met meer dan 500 bezoekers zonder vaste zitplaats. 

 

Financieel

Het ministerie van VWS directie sport heeft aangegeven dat de eerdere ingezette regelingen om de financiële consequenties van deze COVID-19 maatregelen te compenseren, weer gebruikt zullen worden. Tijdens de persconferentie is aangegeven dat dit vooralsnog geldt tot het eind van dit jaar. Het gaat daarbij o.a. om de TASO (sportverenigingen) TVS (gemeenten voor kwijtschelding huur) en SPUK IJZ (ijsbanen, zwembaden).

Overzicht steun- en herstelpakketten

Subsidie extra kosten QR-code controle

De gemeente Haarlemmermeer stelt een subsidie beschikbaar voor de extra kosten die gemaakt zijn voor het controleren van de QR-code, om gasten of gebruikers toe te laten binnen jouw accomodatie.  De bekendmaking van het besluit hiervoor is vanaf 15 december 2021 te vinden op de website: www.officielebekendmakingen.nl. De aanvraag kun je indienen vanaf 16 december tot en met 31 december 2021.

Je kunt maximaal een subsidie van 8000 euro ontvangen voor de personele (geen vrijwilligersvergoeding) en materiele kosten die je gemaakt hebt in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021. De subsidie wordt door de gemeente verstrekt op volgorde van binnenkomst totdat het subsidieplafond is bereikt. De aanvraag stuur je naar het volgende emailadres: qrcodesubsidie@haarlemmermeer.nl. Bij de aanvraag stuur  je een begroting van de gemaakte kosten en een bewijs van betaling (factuur, loonstrook, bankafschrift) mee. In de verdeelregel: ’tegemoetkoming kosten corona QR-code controle Gemeente Haarlemmermeer’ staat precies beschreven onder welke voorwaarden de subsidie wordt verstrekt en wat je moet aanleveren ter verantwoording van uw aanvraag. Vragen over deze regeling kun je richten aan: martin.sulman@haarlemmermeer.nl.

Sportverenigingen zonder horecavergunning kunnen bij de gemeente een verzoek indienen voor de (incidentele) inzet van beveiligers via horeca@haarlemmermeer.nl. Dit is bedoeld voor piekmomenten of verwachte risicovolle omstandigheden. Voeg bij je verzoek een schema toe met relevante tijdstippen in de komende weken. Na inventarisatie kijkt de gemeente wat ze kunnen betekenen en komen hier bij de betreffende sportverenigingen op terug.

De mogelijkheden om sportverenigingen tegemoet te komen bij extra vrijwillige inzet voor QR-code controle worden door de gemeente onderzocht.

 

Nuttige links

Voor vragen kun je kijken op de sites van de rijksoverheid en het NOC*NSF of informeren bij jouw sportbond. Team Sportservice onderhoudt nauw contact met de gemeente en informeert en adviseert sportaanbieders op dit gebied. Hieronder staan alle noodzakelijke documenten voor sport in Haarlemmermeer op een rij. Deze wordt regelmatig bijgewerkt.

Heb je een vraag die je niet door middel van bovenstaande informatiebronnen beantwoord krijgt, vul dan onderstaand contactformulier in. We nemen jouw vraag in behandeling en nemen contact met je op.

Contact

0
YOUR CART
  • No products in the cart.