HomeHaarlemmermeers Sportakkoord II

Haarlemmermeers Sportakkoord II

In 2022 is er een nieuw landelijk Sportakkoord geschreven, het “Hoofdlijnen Sportakkoord II”. De minister van Sport, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), het NOC*NSF en het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) hebben dit plan samen ondertekend. Dit landelijke Sportakkoord; het “Hoofdlijnen Sportakkoord II” heeft drie doelstellingen:

 • Versterken fundament
 • Vergroten van bereik
 • Vergroten van betekenis van sport voor de maatschappij

De gemeente Haarlemmermeer heeft het lokale Sportakkoord aangepast aan deze doelstellingen.

Haarlemmermeers Sportakkoord II (V2)

 

Hoe is het nieuwe sportakkoord tot stand gekomen en wat betekent dit voor jou?

Het nieuwe Sportakkoord is een update van het eerste Sportakkoord. Voor de periode 2023-2026 zijn er op landelijk niveau aanpassingen gekomen voor  verbetering van de sport. Elke gemeente past deze veranderingen toe en maakt ze zichtbaar voor haar inwoners.

Gemeente Haarlemmermeer heeft de taak om, samen met verschillende partners, toe te werken naar een gezondere generatie in 2040. Om deze taak te volbrengen wordt sport ingezet als middel. Sport is belangrijk voor ieder mens. Het zorgt ervoor dat je fitter, gezonder, zelfverzekerder en mentaal sterker bent en het helpt bij het maken van nieuwe contacten. Sport wordt daarom vast ingezet naast zorg en welzijn binnen onze gemeente.  In het “Haarlemmermeerse Sportakkoord II” worden de ambities vanuit de sport omgezet in actieplannen. Vanuit de overheid is er budget beschikbaar gesteld om deze actieplannen uit te voeren.

Belangrijke aandachtspunten

In ons vorige Sportakkoord is onder andere ingezet op gezondere, sterkere en levendigere verenigingen. Een veilig sportklimaat was, en is nog steeds een belangrijk thema. Een belangrijk resultaat vanuit het vorige Sportakkoord is de ontwikkeling van de Haarlemmermeerse richtlijn Veilig Sportklimaat. Onderwerpen als ouder worden en eenzaamheid zijn ook opgepakt. Dat is te zien in het aanbod van maatschappelijke organisaties en sportverenigingen. Dus of je nu jong of oud bent, beginner, prof of amateur, in Haarlemmermeer is voor elke doelgroep sportaanbod.

Om gericht bij te dragen aan de drie ambities uit het landelijke Sportakkoord, zet gemeente Haarlemmermeer in om drie belangrijke actiethema’s:

 1. Sociaal Veilige Sport
 2. Sportstimulering voor achterblijvende doelgroepen
 3. Vitale Sportaanbieders.

 

Binnen bovengenoemde thema’s zijn een aantal doelstellingen bepaald:

 • Alle sportclubs in Haarlemmermeer moeten voldoen aan de Haarlemmermeerse Richtlijn Veilig Sportklimaat
 • Het sport- en beweegaanbod is toegankelijk en vindbaar voor kwetsbare groepen
 • De capaciteit van sportparken wordt uitgebreid naar verschillende momenten van de dag en week
 • Elke vereniging heeft een eigen aanspreekpunt bij het sportloket van Team Sportservice
 • Het sportloket verbindt sportaanbieders en andere partijen.

Voor de uitvoering van dit nieuwe Sportakkoord is een kernteam samengesteld. Jaarlijks maakt de kerngroep een uitvoeringsprogramma, gericht op de bovengenoemde actiethema’s. Dit programma, inclusief verwachte resultaten, worden ter besluitvorming aan het kernteam voorgelegd. Na goedkeuring worden de plannen vanuit het jaarlijks beschikbare budget vanuit de gemeente uitgevoerd. Onder leiding van een kernteamlid zetten kartrekkers de uitvoeringsplannen op en coördineren ze de voorgang. Kartrekkers zijn kernteamleden of personen van andere sport- of maatschappelijke organisaties. Organisaties die bij de start van dit plan hebben aangegeven mee te willen denken, worden hiervoor benaderd.

Het nieuwe Sportakkoord is tot stand gekomen met veel betrokkenheid en enthousiasme van een groot aantal mensen en partijen in Gemeente Haarlemmermeer. Daarmee staat Haarlemmermeer in de startblokken voor de volgende fase; de fase waarin de verschillende partijen (sport, maatschappelijke organisaties en gemeente) met elkaar invulling en uitvoering gaan geven aan de ambitieuze thema’s en ambities uit het nieuwe Sportakkoord.

Haarlemmermeers Sportakkoord II (V2)

 

Vragen

Voor vragen over het ‘’Haarlemmermeers Sportakkoord II’’ kun je terecht bij de Coördinator Sport & Preventie: Sian Keil. Via de mail: coordinatorsportenpreventie@teamsportservice.nl

Bekijk hieronder de actiethema's

Meer weten

Opleidingsbudget

Geschoolde trainers zijn voor iedere vereniging van groot belang. Dit geldt voor de selectieteams, maar zeker…

Meer weten

Veilig Sportklimaat

Bij het tot stand komen van het Sportakkoord Haarlemmermeer, hebben Haarlemmermeerse clubs input geleverd. Eén van…

0
YOUR CART
 • No products in the cart.