HomeJouw vereniging voldoet aan de Haarlemmermeerse richtlijn

Jouw vereniging voldoet aan de Haarlemmermeerse richtlijn

Wat fijn! Dit betekent dat jouw vereniging aandacht besteed aan een Veilig Sportklimaat voor al haar leden. En dat de vereniging voldoet aan de richtlijnen die Team Sportservice hiervoor heeft afgesproken.

De Haarlemmermeerse richtlijn voor een Veilig Sportklimaat omvat de volgende elementen:

  • De vereniging voert een beleid gericht op een positieve sportcultuur. Dit betekent dat er binnen de vereniging een veilig sportklimaat is en dat echt iedereen welkom is (inclusie). De gedragsregels zijn bekent bij alle leden en zijn terug te lezen op de website of in het huishoudelijk reglement. Er is een protocol voor het geval er toch een incident plaatsvindt.
  • Er is mimimaal 1 geschoolde vertrouwenscontactpersoon op de vereniging aanwezig waar je naar toe kunt als er een incident is voorgevallen. De contactgegevens voor deze persoon zijn bij de leden bekent of zijn te vinden op de website.
  • Alle trainers/coaches die werken met minderjarigen of andere kwetsbare doelgroepen zijn in bezit van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG). Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de trainer/coach in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van zijn of haar functie.

 

0
YOUR CART
  • No products in the cart.