HomeBouw en Onderhoud Sport Accommodaties (BOSA)

Bouw en Onderhoud Sport Accommodaties (BOSA)

Het doel van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen. De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. De subsidieaanvraag moet minimaal € 2.500 zijn en mag niet hoger zijn dan € 2.500.000 per kalenderjaar. Bepaalde maatregelen op het vlak van energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit, klimaatadaptatie en veiligheid worden extra gestimuleerd en kunnen zelfs een subsidie van 30% van de kosten (inclusief BTW) ontvangen.

Investeringen die worden gedaan ten behoeve van de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Bij sportmaterialen kan gedacht worden aan pilonnen, trampolines of doelen, maar bijvoorbeeld ook aan de aanschaf van nieuwe ballen, teamkleding, discussen of matten. Ook de inhuur van extern personeel voor onderhoud en schoonmaak kan vanuit BOSA gesubsidieerd worden. Een van de voordelen van de BOSA is dat je zowel subsidie kunt aanvragen voor kosten die je van plan bent om te gaan maken (dan heb je offertes nodig), maar je kunt ook achteraf subsidie aanvragen voor kosten die je al hebt gemaakt. Daarbij geldt dat je een aanvraag kunt doen voor kosten van activiteiten die tot 12 maanden geleden zijn uitgevoerd. Bij een aanvraag met terugwerkende kracht moet je facturen en betaalbewijzen van facturen boven de € 1.000 overleggen.

 

Nog ruim 20 miljoen BOSA Subsidie beschikbaar

In 2022 is er voor de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) een budget van € 75,5 miljoen beschikbaar. Dit budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete subsidieaanvragen.

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) heeft nu bekendgemaakt dat er per 1 november 2022 voor € 41,7 miljoen aan subsidie is vastgesteld en verleend, en dat er nog eens voor € 13,4 miljoen aan subsidieaanvragen in behandeling is. Het resterende budget voor 2022 bedraagt daarmee € 20,4 miljoen.

Kijk hier voor meer informatie over de BOSA Subsidie.

Kijk hier voor een overzicht van de subsidieregeling per duurzaamheidsmaatregel. 

0
YOUR CART
  • No products in the cart.