HomeBeleid veilig sportklimaat, sociale veiligheid en inclusie

Beleid veilig sportklimaat, sociale veiligheid en inclusie

Veilig Sportklimaat

Een veilig sportklimaat binnen uw vereniging creëren vraagt om beweging. Het bestuur van de vereniging heeft daarin een belangrijke rol. Zij zet de toon door veiligheid op de kaart te zetten en te houden. Door onder andere een voorbeeld te zijn in houding en gedrag en door te zorgen dat veiligheid goed verankerd is op papier. Een integraal veiligheidsbeleid op papier hebben is belangrijk, maar statisch. Veilig kunnen sporten op de vereniging is uiteindelijk ieders verantwoordelijkheid en dient door iedereen te worden uitgedragen. Daarom is het zaak om veiligheidsbeleid gezamenlijk te initiëren en op te stellen, duidelijk te implementeren, na te leven en te evalueren. 

Een Veilig Sportklimaat is heel breed en het is aan de vereniging om te bepalen aan welke maatregelen prioriteit wordt gegeven. Dat kan voor elke vereniging anders zijn. Om een verenigingen houvast te geven heeft Team Sportservice een richtlijn ontwikkeld, ‘de Haarlemmermeerse richtlijn’.

Deze richtlijn is ontstaan uit een mix van resultaten van een opiniepanel, werksessies met bestuurders en de visie van medewerkers Team Sportservice met expertise op het thema. De Haarlemmermeerse richtlijn voor een Veilig Sportklimaat omvat de volgende elementen:  

  1. Minimaal één geschoolde VCP   
  2. VOG voor trainers van kwetsbare groepen (o.a jeugd t/m 18 jaar en G-sport)  
  3. Borgen van positieve sportcultuur in het beleid (veilig sportklimaat & sociale veiligheid en inclusie)  
  4. Paragraaf in huishoudelijk regelement  
  5. Zichtbare gedragsregels  
  6. Protocol bij calamiteiten

Sociale veiligheid & inclusie 

 

 

0
YOUR CART
  • No products in the cart.