HomeVoor jou60-plussers

60-plussers

Door op oudere leeftijd in te bewegen, blijft je langer mentaal en fysiek fit. Het is goed voor longen en hart. De kans op chronische ziekten wordt verkleind. Daarnaast krijg je van bewegen meer energie. Je voelt je lekker en ontspannen na inspanning. Bewegen brengt ook mensen met elkaar in contact. Door te bewegen in groepsverband vergroot je jouw sociale contacten en ontstaan nieuwe vriendschappen. Onze buurtsportcoach organiseert verschillende activiteiten waar je aan kunt meedoen, waaronder ondersteuning van een maandelijkse 10.000 stappenwandeling in Heemstede en een jaarlijkse fitheidstest in Heemstede en een rollatorwandeling en walking football in Zandvoort. Bij ‘agenda en activiteiten’ leest u het actuele programma.

Zeker Bewegen in Zandvoort
Zeker Bewegen in Zandvoort is een project waarbij 2 interventies worden ingezet. Zeker Bewegen en Bewegen op recept in de Sport. Team Sportservice Heemstede-Zandvoort voert dit project met een aantal partners uit waaronder Kenamju, Pluspunt, fysiotherapie de Prinsenhof en Kennemerhart.

Zeker Bewegen
Zeker Bewegen is een beweegprogramma van de Judo Bond Nederland (JBN), gericht op het verbeteren van de bewegingsvrijheid van senioren. Deelnemers aan Zeker Bewegen hebben na afloop van de interventie een betere lichamelijke conditie, zijn in staat valincidenten te verminderen en de ernst van een val te verkleinen, hebben een groter zelfvertrouwen en zijn daarmee in staat meer en langer deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Zeker Bewegen vergroot daarmee de bewegingsvrijheid van senioren.

Bewegen op recept in de Sport
De meeste mensen weten wel dat bewegen goed voor hun gezondheid is maar velen doen het niet. Gezondheids- en ouderenzorg verwijst cliënten naar beweeggroepen met matig intensieve activiteiten waarvan de sportleiders zijn geschoold om de doelgroep te begeleiden. Dankzij dit sportmedisch advies zijn veel mensen te motiveren om te beginnen met bewegen. De aanpak is met name geschikt voor mensen die alleen wil sporten als het aanbod aan bepaalde voorwaarden voldoet; zoals een veilige groep, deskundige begeleiding en dicht in de buurt.

Team Sportservice voor Zandvoort een brochure met activiteiten voor 65-plussers. Deze brochure wordt regelmatig bijgewerkt.

Brochure Zeker Bewegen in Zandvoort