HomeOver ons

Over ons

Team Sportservice Heemstede

Team Sportservice Heemstede is het lokale sportloket voor gemeenten Heemstede en informeert, adviseert en begeleidt mensen op sportgebied. Onze drijfveer is om écht ieder mens, en daarmee de maatschappij, maximaal te laten profiteren van de positieve effecten van sport en bewegen.

Team Sportservice Heemstede wil bij alle inwoners van Heemstede een gezonde leefstijl stimuleren en hen plezier en voldoening laten ervaren in sport en bewegen door:

  • sport in de wijk te brengen;
  • sport en bewegen op en rond scholen te stimuleren;
  • sportverenigingen te versterken.

Door het versterken en het onderling verbinden van deze drie gebieden, kan iedereen van jong tot oud, naar eigen voorkeur aan sport- en beweegactiviteiten deelnemen. Hierbij wordt sport niet langer als doel op zich beoefend, maar wordt ook gebruikt als middel. Sport en bewegen brengen vele positieve effecten met zich mee. Op het vlak van plezier, mentale en fysieke gezondheid en het bieden van een sociaal netwerk.

Team Sportservice Heemstede werkt nauw samen met de gemeenten, onze formele opdrachtgever. Er vindt regelmatig overleg plaats over de voortgang van activiteiten.

Ons team

Lisette van Dee