HomeVoor jouVerenigingen

Verenigingen

Het besturen van een sportvereniging wordt steeds complexer. Van verenigingen wordt verwacht dat ze steeds meer een maatschappelijke functie vervullen. Een rol die verenigingen ook zien voor zichzelf. Zij willen de verbindende factor zijn in hun wijk. Toch hebben verenigingen te maken met uitdagingen die het vervullen van deze maatschappelijke rol in de weg kunnen staan. Bijvoorbeeld een teruglopend ledenaantal, een tekort aan vrijwilligers of het gebrek aan een beleidsplan met daarin een duidelijke visie.

Verenigingsadvisering staat momenteel niet in onze opdrachten van de gemeenten Heemstede en Zandvoort. Toch kun je altijd in contact treden met onze verenigingsadviseur Hubert Habers die klaar staat om jouw vereniging te helpen bij het oplossen van bestuurlijke en organisatorische uitdagingen.

Als vereniging kun je ook zelfstandig aan de slag met het oplossen van het tekort aan vrijwilligers, leden en sponsoren, aan de hand van de methode Meer in Kortere Tijd. Onze adviseurs begeleiden je dan op afstand! Kijk op www.meerinkorteretijd.nl voor meer informatie.