HomeVoor jouVerenigingen

Verenigingen

Het besturen van een sportvereniging wordt steeds complexer. Van verenigingen wordt verwacht dat ze steeds meer een maatschappelijke functie vervullen. Een rol die verenigingen ook zien voor zichzelf. Zij willen de verbindende factor zijn in hun wijk. Toch hebben verenigingen te maken met uitdagingen die het vervullen van deze maatschappelijke rol in de weg kunnen staan. Bijvoorbeeld een teruglopend ledenaantal, een tekort aan vrijwilligers of het gebrek aan een beleidsplan met daarin een duidelijke visie.

Verenigingsadvisering staat momenteel niet in onze opdracht van de gemeente Heemstede. Toch kun je altijd in contact treden met de buurtsportcoach van Heemstede.

Team Sportservice Heemstede werkt voor haar activiteiten samen met lokale sportaanbieders en ondersteunt de verenigingen door inwoners naar het lokale sportaanbod te leiden.

Daarnaast organiseert Team Sportservice Heemstede jaarlijks een thema avond voor verenigingen.