HomeVoor jouGemeenten

Gemeenten

Gemeente Heemskerk

Meer informatie over bijvoorbeeld het sportaanbod vindt u in de gemeentegids van de gemeente Heemskerk.

IEDEREEN DOET MEE!  extra geld voor mensen met een laag inkomen.

Alle regelingen samen zijn verzameld op de site https://www.heemskerk.nl/iedereendoetmee  . Voor alle duidelijkheid is er een filmpje gemaakt:   https://youtu.be/2PqSC2RsDGc (link naar Youtube) 

 

 

Gemeente Castricum

Meer informatie over bijvoorbeeld het sportverenigingen vindt u op de site van de gemeente Castricum. Op de pagina sportenbewegenincastricum.nl vindt u ook veel informatie over sport en bewegen in de gemeente Castricum.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit Castricumse gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

Volwassenen kunnen in bepaalde gevallen bijzondere bijstand ontvangen. Via deze link kunt u hier meer over lezen.

Neem voor meer informatie contact op met de buurtsportcoach Castricum (wassendelft@teamsportservice.nl of 088-2037340).