HomeVoor jouGemeenten

Gemeenten

Gemeente Heemskerk

Meer informatie over bijvoorbeeld het sportaanbod vindt u in de gemeentegids van de gemeente Heemskerk.

Moet u rondkomen van een minimum inkomen? Dan heeft u de mogelijkheid om laagdrempelige bijzondere bijstand (LBB) te ontvangen. LBB is een tegemoetkoming in kosten voor bijvoorbeeld lidmaatschap van een sportvereniging. Het aanvragen van LBB kan via deze link.

Bekijk hier het Jaarverslag Team Sportservice Kennemerland 2017 Heemskerk

 

Gemeente Castricum, Akersloot en Limmen

Meer informatie over bijvoorbeeld het sportverenigingen vindt u op de site van de gemeente Castricum.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit Castricumse gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

Volwassenen kunnen in bepaalde gevallen bijzondere bijstand ontvangen. Via deze link kunt u hier meer over lezen.

Neem voor meer informatie contact op met de buurtsportcoach Castricum (jvantunen@teamsportservice.nl of 0251-254740).

Bekijk hier het  Jaarverslag Team Sportservice Kennemerland 2017 Castricum