HomeVoor jouVerenigingen

Verenigingen

Verenigingsadvisering
Het besturen van een sportvereniging wordt steeds complexer. Van verenigingen wordt verwacht dat ze steeds meer een maatschappelijke functie vervullen. Een rol die veel verenigingen ook zien voor zichzelf. Zij willen de verbindende factor zijn in hun wijk. Toch hebben verenigingen te maken met uitdagingen die het vervullen van deze maatschappelijke rol in de weg kunnen staan. Bijvoorbeeld een teruglopend ledenaantal, een tekort aan vrijwilligers of het gebrek aan een beleidsplan met daarin een duidelijke visie. De verenigingsadviseur van Team Sportservice Kennemerland weet wat er speelt bij verenigingen, op de clubhuizen en de velden. Hubert Habers staat klaar om jouw vereniging te helpen bij het oplossen van bestuurlijke en organisatorische uitdagingen.

Combinatiefunctie
Een combinatiefunctionaris vervult een functie waarbij de combinatie van verschillende sectoren een hoofdrol speelt. Een belangrijk doel is het leggen van een verbinding tussen verschillende werkvelden van de functie zoals de sportvereniging, het onderwijs of andere partijen binnen het ‘sociale domein’ in een gemeente. In Heemskerk zijn momenteel CF’ers actief bij handbalvereniging DSS, voetbalvereniging ODIN ’59 en tennisvereniging HLTC Marquette.

Aangepaste regeling
De combinatiefunctieregeling gaat in Heemskerk in 2018 meer projectmatig worden ingevuld. Francis Heijneker, manager van Sportservice Kennemerland: “Het is belangrijk dat de aangevraagde projecten ook een maatschappelijke component hebben. Bij voorkeur wordt samengewerkt met meerdere partijen. Een voorbeeld van een goed maatschappelijk project is het ‘walking football’ bij ODIN ’59. Het gaat daarbij niet alleen om het sporten, maar ook om het sociale aspect. In de nieuwe regeling zijn er voor de vereniging geen kosten meer verbonden aan de inzet van een combinatiefunctionaris.”

Nieuwe vrijwilligers, leden en sponsoren
Als vereniging kun je ook zelfstandig aan de slag met het oplossen van het tekort aan vrijwilligers, leden en sponsoren met behulp van de methode ‘Meer in Kortere Tijd’. Onze adviseurs begeleiden je dan op afstand! Kijk op www.meerinkorteretijd.nl voor meer informatie.