HomeVoor jouVerenigingen

Verenigingen

Het besturen van een sportvereniging wordt steeds complexer. Van verenigingen wordt verwacht dat ze steeds meer een maatschappelijke functie vervullen. Een rol die verenigingen ook zien voor zichzelf. Zij willen de verbindende factor zijn in hun wijk. Toch hebben verenigingen te maken met uitdagingen die het vervullen van deze maatschappelijke rol in de weg kunnen staan. Bijvoorbeeld een teruglopend ledenaantal, een tekort aan vrijwilligers of het gebrek aan een beleidsplan met daarin een duidelijke visie. De verenigingsadviseurs van Team Sportservice ’t Gooi weten wat er speelt bij verenigingen, op de clubhuizen en de velden. Zij staan klaar om jouw vereniging te helpen bij het oplossen van bestuurlijke en organisatorische uitdagingen.

Nieuwe vrijwilligers, leden en sponsoren
Als vereniging kun je aan de slag met het oplossen van het tekort aan vrijwilligers, leden en sponsoren met behulp van de methode ‘Meer in Kortere Tijd’. Onze adviseurs begeleiden je dan op afstand! Kijk op www.meerinkorteretijd.nl voor meer informatie.

Aanbod online
Voor de 60+ inwoners van gemeente Wijdemeren, Hilversum en Hilversumse Meent hebben we al het 60+ sport- en beweegaanbod in kaart gebracht. Ook is bij ons al het Aangepast Sporten, sport- en beweegaanbod van de regio ’t Gooi bekend.
Bent u een sport- of beweegaanbieder en staat uw activiteit voor genoemde doelgroepen nog niet op de website of in één van de beweegboekjes? Neem dan contact op met ons!