HomeBuurtsportcoaches Gezonde Leefstijl en Wandelen zijn er voor jou!

Buurtsportcoaches Gezonde Leefstijl en Wandelen zijn er voor jou!

Team Sportservice heeft een subsidie ontvangen voor het uitvoeren van activiteiten door buurtsportcoaches Gezonde Leefstijl en Wandelen. Dit is één van de onderdelen uit het Preventieakkoord Hilversum 2021-2023 wat als doel heeft om de gezondheid van Hilversummers te verbeteren, onder andere door hen meer te laten bewegen. In het preventieakkoord is de ambitie opgenomen dat iedere Hilversummer de kans krijgt om op een gezonde manier te leven, op te groeien, te wonen, te bewegen en te sporten in een groene leefomgeving. Hilversum zet zich in voor een gezonde leefstijl voor iedereen. 

Karin Walters, wethouder Zorg en Welzijn: “We zetten in op een gezonde leefstijl voor iedereen en gezond opgroeien voor de jeugd. Op beide thema’s organiseren onze partners activiteiten op het gebied van zorg, welzijn en natuur. Ik ben heel blij dat Team Sportservice nu concreet aan de slag gaat met de buurtsportcoaches om onze Hilversummers in beweging te brengen en te helpen bij het aannemen van een gezonde leefstijl.” 

Gezonde leefstijl

De buurtsportcoach ‘Gezonde Leefstijl’ is het centrale informatiepunt in de wijk op het gebied van gezonde leefstijl en bewegen. Deze coach is de schakel tussen inwoners en professionals van zorgpartijen in de wijk, zoals huisartsen, diëtisten, fysiotherapeuten, leefstijlcoaches en Praktijkondersteuner huisartsen (POH). De inzet van de buurtsportcoaches Gezonde Leefstijl brengt het aanbod dichter bij de inwoners en zorgt voor een betere toeleiding naar leefstijlinterventies en passend sport- en beweegaanbod. De buurtsportcoaches hebben het overzicht van sport- en beweegaanbieders in de wijk en kijken welke activiteit het beste aansluit bij de wensen en mogelijkheden van inwoners. Mensen die weinig ervaring hebben met sport en bewegen, vinden het lastig uit zichzelf meer te bewegen en kunnen ondersteuning goed gebruiken. Inwoners die hieraan willen deelnemen, kunnen dit kenbaar maken bij hun huisarts. 

Heel Hilversum Wandelt

De buurtsportcoaches ‘Wandelen’ Ron Buisman en Miranda Vernooij zetten zich in om zoveel mogelijk Hilversummers zowel individueel, als in groepsverband aan het wandelen te krijgen. Wandelen is iets voor bijna iedereen, wandelen is toegankelijk en heeft veel gezondheidsvoordelen. Elke dag een half uurtje matig tot intensief bewegen in de buitenlucht is goed voor het lijf en hoofd. Meedoen betekent ook dat je Hilversum en je medebewoners op een leuke en ontspannen manier leert kennen. De activiteiten richten zich op alle volwassen inwoners van Hilversum met specifieke aandacht voor: senioren, mensen met overgewicht, mensen met diabetes of kans op diabetes en chronisch zieken. Doelstelling is dat in 2023 ruim 750 inwoners deelnemen aan georganiseerd wandelaanbod en dat meer senioren deelnemen. In Hilversum is al een breed aanbod van wandelactiviteiten dat door verschillende organisaties in sport, zorg en welzijn wordt aangeboden. Uit ervaring blijkt dat het sociale aspect een belangrijke motivator is om een actieve leefstijl vol te houden. 

Kom je graag in contact? Dat kan via buurtsportcoacheshilversum@teamsportservice.nl of Ron Buisman via rbuisman@teamsportservice.nl of Miranda Vernooij via mvernooij@teamsportservice.nl.