HomeVoor jouLokaal sportakkoord

Lokaal sportakkoord

In Zaanstreek-Waterland zijn veel gemeenten bezig met de realisatie van een lokaal sportakkoord. Team Sportservice is betrokken bij de ontwikkeling van de lokale sportakkoorden. Op deze pagina vind je een overzicht van de ontwikkelde plannen.

Lokaal sportakkoord

Een lokaal sportakkoord biedt handvatten om het gemeentelijk sportbeleid vorm te geven. De basis voor een lokaal sportakkoord is het Nationaal Sportakkoord, dat in 2018 werd gesloten.

Onder het motto ‘sport verenigt Nederland’ moet het sportakkoord de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig maken. Het akkoord is een belangrijke bron voor landelijk en lokaal sportbeleid in de komende jaren. Het Nationaal Sportakkoord bestaat uit zes deelakkoorden.

Een belangrijke vervolgstap is de doorvertaling naar regionale of lokale aanpakken. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt per sportakkoord een budget beschikbaar voor de realisatie. Met dit budget is het mogelijk om een procesbegeleider (sportformateur) in te huren. Deze heeft de taak om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een lokaal of regionaal sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren.

 

 

 

Gemeente Wormerland

Sportakkoord_Wormerland

Gemeente Landsmeer

Sportakkoord Landsmeer

Gemeente Waterland

Sportakkoord Waterland

Gemeente Oostzaan

Sportakkoord Oostzaan

Als je hierover vragen hebt, kun je contact opnemen met Team Sportservice Zaanstreek-Waterland.