HomeMRT

MRT

De motorische ontwikkeling van kinderen heeft invloed op meer dan alleen de lichamelijke ontwikkeling. Het is een belangrijk ingrediënt voor zelfvertrouwen. Bij sommige kinderen gaat de motorische ontwikkeling niet vanzelf, waardoor er een achterstand in de ontwikkeling kan ontstaan. Om alle kinderen weer enthousiast te laten deelnemen aan activiteiten tijdens de gymles, op het schoolplein en het spelen op straat bestaat de mogelijkheid tot het volgen van Motorisch Remedial Teaching (MRT). Dit is een zorgtraject voor kinderen van 4 t/m 12 jaar met een motorische achterstand. Kinderen met angst voor bewegen (hoogte, over de kop gaan) of verminderd zelfvertrouwen hebben doorgaans ook veel baat bij de MRT-lessen. De lessen worden namelijk op niveau aangeboden, waardoor ze met veel plezier bewegen en op deze manier hun motorische achterstand verkleinen. MRT wordt uitgevoerd door een bewegingsconsulent met MRT-specialisatie.

MRT past in de bredere zorgplicht en preventieve taak die scholen hebben gekregen door de wet passend onderwijs. Deze wet vraagt om aandacht voor de totale ontwikkeling van kinderen, waaronder de motorische ontwikkeling

Meer informatie

Voor meer informatie neem contact op met Zola Stoop