HomeNieuwsProtocol bewegingsonderwijs – versie 4 juni 2020

Protocol bewegingsonderwijs – versie 4 juni 2020

Protocol bewegingsonderwijs – versie 4 juni 2020

Sinds de heropening van de scholen is Team Sportservice op de meeste plekken weer gestart met het verzorgen van de (aangepaste) lessen bewegingsonderwijs. Op een enkele school was er een andere invulling, zoals pauze-sport, naschools sportaanbod of is nog geen bewegingsonderwijs gegeven.

Nu wij vanaf 8 juni ook in de gymles weer met hele groepen draaien, is ons protocol op een klein aantal punten aangepast. Belangrijk om wederom vooraf te vermelden: in iedere gemeente en op iedere school hebben wij te maken met verschillende situaties. Dat maakt dat het maatwerk is.

Mochten er afspraken niet stroken met de regels die u op school heeft gemaakt? De vakleerkracht zal altijd in overleg blijven en de situatie aanpassen waar mogelijk.

Aangepast bewegingsonderwijs

Er zijn nog steeds een heel aantal maatregelen van kracht waardoor onze fysieke lessen er anders uit zullen zien dan voor de sluiting van de scholen. Met dit overzicht willen wij u informeren hoe wij rekening gaan houden met alle maatregelen die nog van kracht zijn. Deze afspraken komen grotendeels overeen met de protocollen van de sportbonden, PO-raad, VSG en met het protocol van de KVLO. Verder verwijzen wij naar de inhoud van de webinar van Wim van Gelder, die wij maandag 4 mei jongstleden hebben gevolgd.