HomeNieuwsProtocol beweegactiviteiten voor ouderen

Protocol beweegactiviteiten voor ouderen

Protocol Ouderen in beweging – versie 4 juni 2020

Vanaf 11 mei mogen volwassenen vanaf 19 jaar weer samen buiten sporten en bewegen, zo ook ouderen. Dit protocol is opgesteld om alle partijen te informeren hoe Team Sportservice bij haar beweegaanbod voor ouderen (60+) rekening houdt met de maatregelen die van kracht zijn. Deze afspraken komen grotendeels overeen met de protocollen van NOC*NSF, de sportbonden en VSG. Ze worden gehanteerd bij zowel activiteiten die door de buurtsportcoaches van Team Sportservice zelf worden uitgevoerd als door lesgevers die door Team Sportservice worden ondersteund, waarbij deelnemers naar een sportlocatie toe komen. Belangrijk om te vermelden: in iedere gemeente hebben wij naast de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM te maken met lokale richtlijnen. Dat maakt dat de toepassing van dit protocol maatwerk is.