HomeNieuwsNieuw gehandicapten beleid!

Nieuw gehandicapten beleid!

Sporten is leuk en gezond en moet voor iedereen mogelijk zijn, zo vindt minister Schippers van Volksgezondheid, Sport en Welzijn. Het nieuwe programma ‘Grenzeloos Actief’ moet ervoor zorgen dat bewegen en sporten in de eigen woonomgeving voor iedereen haalbaar wordt, ook voor mensen met een beperking.

Beperkte deelname
Het RIVM deed onderzoek naar de mate waarin mensen deelnemen aan georganiseerde sportactiviteiten. Uit dit onderzoek onder 40.000 personen bleek dat mensen met een beperking minder frequent bewegen of sporten dan andere mensen. Er is momenteel wel beleid dat mensen met een beperking aanmoedigt om in beweging te komen, maar dan vooral richting revalidatiecentra of scholen. Minister Schippers is van mening dat sporten voor iedereen, met of zonder beperking, bereikbaar moet zijn. Gewoon dichtbij huis, en als het even kan bij bestaande sportverenigingen. Vandaar dat er in dit voorjaar een nieuw gehandicaptensportbeleid is gepresenteerd onder de noemer ‘Grenzeloos Actief’. Het programma is samengesteld door MEE Nederland, Vereniging Sport en Gemeenten, Sportkracht12, NISB/SOS en NOC*NSF. Het ministerie van VWS heeft de komende jaren zo’n 6,5 miljoen euro gereserveerd voor ‘Grenzeloos Actief’.
 

Vraag zoekt aanbod
Mensen met een beperking willen wel degelijk graag sporten maar het lijkt erop dat vraag en aanbod elkaar niet altijd even goed vinden. Hierdoor nemen mensen met een beperking minder vaak deel aan sport- en beweegactiviteiten dan valide mensen. Vooral mensen met een auditieve, visuele of motorische beperking zijn minder van de partij. Mensen met een beperking hebben dikwijls ook te maken met andere obstakels als zij willen sporten. Zo speelt het vinden van de juiste begeleiding en ondersteuning een rol, evenals problemen met vervoer naar een sportlocatie en de niet altijd even goede toegankelijkheid van gebouwen.Provincie Noord-Holland – voorloper – met zes Samenwerkings Verbanden Aangepast Sporten!
Dit nieuwe landelijke beleid, is voor ons (gelukkig) al realiteit! Goed dat er nu ook op landelijk niveau aandacht voor is! In Noord-Holland hebben we al veel eerder dit knelpunt vastgesteld. Op initiatief van en in samenwerking met Sportservice Noord Holland zijn de Regionale Samenwerkingsverbanden Aangepast Sporten opgericht. In deze samenwerkingsverbanden hebben de gemeenten de krachten gebundeld en is o.a. vraag – aanbod samengebracht. Op het ogenblik zijn er in provincie Noord-Holland zes regio’s Aangepast Sporten waar consulenten actief zijn. Dit zijn, Zaanstreek–Waterland, Kop van Noord Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland, Amstel & Meerlanden en ‘t Gooi.Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de regiomedewerker Aangepast Sporten, Evelien Wijdeveld, tel. 06-1397559 (ma, do) of kijk op de website van het aangepast sporten.