HomeNieuwsVerenigingsondersteuning in de gemeente Waterland

Verenigingsondersteuning in de gemeente Waterland

Christopher Manuputty en Rosa Schouten, de Buurtsportcoaches van de gemeente Waterland, helpen de Waterlandse sportverenigingen- en aanbieders graag!

Door middel van workshops of cursussen kunnen verenigingen geadviseerd worden op de knelpunten die zij het meest ervaren. Denk hierbij aan een tekort aan leden, vrijwilligers of financiën.

Daarnaast wordt individuele ondersteuning geboden om de vitaliteit en de maatschappelijke rol van de sportvereniging te vergroten. Verenigingen worden individueel ondersteund op de knelpunten die zij ervaren en kunnen bezocht worden door een verenigingsadviseur.

Om goed in kaart te brengen wat de grootste knelpunten van de Waterlandse verenigingen zijn willen wij u vragen onderstaande vragenlijst in te vullen, zodat doelgericht gewerkt kan worden.

Heeft u vragen, wilt u een afspraak maken of meer informatie?
Neem dan contact op met Rosa Schouten, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Tel: 0229 28 77 00

  • Geef als volgt in percentages weer wat de verhouding is van de verschillende leeftijdscategorieën binnen uw vereniging: Jeugdleden tot 12 jaar: ... % Jongeren van 12 tot 18 jaar: ... % Jong volwassenen van 18 tot 45 jaar: ... % Oud volwassenen van 45 tot 67 jaar: ... % Pensioengerechtigden vanaf 67 jaar: ... %
    Onder beperkingen wordt verstaan mensen met een lichamelijke handicap (al dan niet rolstoel gebonden), een verstandelijke handicap of een zintuigelijke handicap (blind, slechtziend, doof, slechthorend). Bij een chronische aandoening moet u o.a. denken aan diabetes, epilepsie, astma, (ex-) hartpatiënten.
  • Bij organisaties/instanties kunt u denken aan bijv. zorginstellingen
  • Bij faciliteiten/voorzieningen kunt u denken aan een kinderopvang, fysiotherapeut, kinderspeelplaats etc.
  • Bij projecten/regelingen kunt u denken aan de Buurtsportcoach, sportstimuleringsprojecten van de gemeente of andere organisaties etc.