HomeNieuwsAftrap Sportakkoord Wormerland

Aftrap Sportakkoord Wormerland

Tijdens de Nationale Sportweek kwamen betrokken partners bij kanovereniging Zwetplassers samen voor de officiële aftrap van het Sportakkoord Wormerland. Scwo/Brede School, de sportformateur, wethouder Kees van Waaijen, de buurtsportcoach en inwoners waren van de partij.

Het akkoord bevat plannen om meer mensen met plezier te laten sporten en bewegen en om de kracht van sport beter te benutten voor maatschappelijke doeleinden. Vele sportaanbieders en maatschappelijke partners uit Wormerland hebben hun expertise en enthousiasme in het akkoord gestoken.

Werk aan de winkel

In het Sportakkoord staan verschillende actiethema’s beschreven waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden.

  1. Versterking en vitalisering van sportaanbieders. Denk hierbij aan samenwerking en kennisdeling door het organiseren van zogenaamde ‘Sportkenniscafés’.
  2. Sport voor specifieke doelgroepen. Er wordt een Beweegmarkt voor ouderen georganiseerd, waarbij zij een fitheidstest kunnen doen en advies krijgen over een passende sport of manier van bewegen. Er komt sportaanbod voor kinderen met een rugzakje. De training ‘Lekker in je life’ start, voor jongeren met overgewicht.
  3. Van jongs af aan vaardig in bewegen in een gezonde omgeving. Er komen Beweegroutes in Wormerland waarbij kinderen uitgedaagd worden tot bewegen. De routes starten en eindigen bij scholen, zodat ze ook als dagelijkse looproute gebruikt kunnen worden. Daarnaast worden professionals en vrijwilligers van sport, onderwijs en zorg met elkaar in contact gebracht om samen bij te dragen aan de motorische ontwikkeling en beweeggedrag van jonge kinderen.

Tijdens het maken van het sportakkoord bleken meerdere betrokken partijen behoefte te hebben aan betere afstemming in de gehele keten. In eerste instantie over sport en bewegen, maar ook als ketenonderdeel binnen andere thema’s, zoals eenzaamheid en gezondheid. Daarom staat ook dit de komende periode op de agenda.

Klik hier om het sportakkoord te lezen. 

Heeft u vragen over het sportakkoord of ideeën? Neem dan contact op met Mark Hendriks, buurtsportcoach van Wormerland door te mailen naar mhendriks@teamsportservice.nl.