HomeNieuwsProvinciale lijsttrekkers in debat over kansen sport en cultuur(educatie)

Provinciale lijsttrekkers in debat over kansen sport en cultuur(educatie)

Op 20 maart worden de nieuwe leden van de Provinciale Staten gekozen. Ruim een week voor deze verkiezingen discussiëren de provinciale lijsttrekkers in de Bibliotheek van Haarlem over de kansen die sport en cultuur(educatie) bieden voor de Noord-Hollandse samenleving. CDA, D66, GroenLinks, PvdA, SP en VVD zijn in het politieke panel vertegenwoordigd.
Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie aan de VU Amsterdam, trapt het debat af.

Meedoen in cultuur en sport
De provincie heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op infrastructuur en economie en op wonen en werken. Vanaf 2019 liggen er kansen om in Noord-Holland weer sterker te investeren op maatschappelijk meedoen in cultuur en sport. Door hier provinciaal op in te zetten, krijgen creativiteit, vitaliteit, motorische en sociale vaardigheden en ondernemerschap een grote impuls; eigenschappen die onontbeerlijk zijn voor de inclusieve kennissamenleving van de 21e eeuw.
Vindt u het belangrijk dat de provincie inzet op cultuur en sport?
In dit debat kunt u uw stem laten horen!

Programma
Inleider Erik Scherder trapt het debat af met een betoog over de essentiële rol van cultuur, muziek, sporten en bewegen voor het menselijk brein en daarmee voor de samenleving.

Gespreksleider Lennart Booij spreekt vervolgens met de kandidaten en met vertegenwoordigers uit cultuur(onderwijs) en sport in de zaal over het belang van sterke cultuur- en sportorganisaties en hun vrijwilligers en over het belang van vitaliteit, gezondheid cultuureducatie en talentontwikkeling.
Ook de verduurzaming van sportaccommodaties en cultuurvoorzieningen, een goede spreiding van het cultuuraanbod en een beweegvriendelijke omgeving komen aan de orde.

Bijzonderheden

Datum: maandag 11 maart 2019

Tijd: 19:00 uur inloop (start debat 19:30 uur)

Gespreksleider: Lennart Booij

Locatie: Bibliotheek Haarlem Centrum (Gasthuisstraat 32 Haarlem)

 

Het lijsttrekkersdebat wordt georganiseerd door Plein C en Team Sportservice, de provinciale organisaties voor cultuureducatie en sport. Het debat is vrij toegankelijk.

Voor de redactie
U kunt het lijsttrekkersdebat op 11 maart bijwonen. De Bibliotheek Haarlem bevindt zich aan de Gasthuisstraat 32 in Haarlem. Gelieve uw komst te melden via onderstaand mailadres.
Voor vragen kunt u terecht bij Sjoerd van Tiel:

T  06-24693908
M svantiel@teamsportservice.nl