HomeVragenlijst

Vragenlijst

Inventarisatie gevolgen stijgende energielasten voor sportaanbieders

Om inzicht te krijgen in de gevolgen van de energiecrisis voor onze maatschappelijke organisaties en verengingen in Zandvoort vragen wij u de volgende vragen in te vullen.

2. Is uw sportorganisatie een:(Vereist)
3. Heeft de sportorganisatie zelf een energiecontract met een energieleverancier?(Vereist)
5. Welk type energiecontract heeft de sportorganisatie?
De keuze is vast of flexibel contract. Vink in het geval van een vast contract 'anders' aan en vul bij het open veld de einddatum in.

11. Verwacht u de huidige of toekomstige hogere energielasten te kunnen betalen?
Welke acties heeft u al ondernomen of verwacht u te moeten nemen om uw energielasten te verlangen of de extra kosten op te vangen?
Welke negatieve effecten merkt u van de stijgende energieprijzen bij bijvoorbeeld uw leden, bezoekers en/of deelnemers? Denk dan aan leden die contributie niet meer kunnen betalen, minder bezoekers of deelnemers omdat mensen hun geld aan eerste levensbehoeften moeten besteden?
Welke positieve effecten merkt u van de stijgende energieprijzen bij bezoekers/deelnemers? Krijgt uw organisatie bijvoorbeeld juist meer bezoekers omdat men daar warm kan zitten en dat mensen juist geld bespaard?
Kan uw organisatie iets bijdragen of helpen om de inwoners van Zandvoort te ondersteunen? Als voorbeeld: sportvereniging (met een energiecontract tot 2024) wil haar douches beschikbaar stellen voor bewoners uit de buurt, een organisatie wil de kantine openstellen voor een gratis lunch/ontbijt.
Wat heeft u nodig om dit te kunnen organiseren? Denk bijvoorbeeld hulp bij het vinden van extra vrijwilligers om de activiteit te realiseren.
Heeft u nog opmerking tips of suggesties die u niet kwijt kon in de beantwoording van bovenstaande vragen?