HomeSpelregels Jeugdfonds Sport & Cultuur

Spelregels Jeugdfonds Sport & Cultuur

2023 Spelregels Jeugdfonds Sport & Cultuur
Haarlem en Zandvoort

Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem zorgt er – binnen haar financiële mogelijkheden – voor
dat kinderen kunnen meedoen aan sport- of cultuurlessen. Het gaat om kinderen en jongeren van (0)
4 tot en met 17 jaar oud, die in Haarlem, Zandvoort of Spaarndam-W wonen.

Algemeen

1. Voor kinderen en jongeren uit Haarlem, Zandvoort en Spaarndam-West tussen 4 en 18 kan een
bijdrage worden aangevraagd. Als het belangrijk is dat bv hun motoriek of sociale omgang vroeg
wordt gestimuleerd, helpen we ook jongere kinderen.

2. Het inkomen van de ouders bepaalt of we kunnen helpen. Met een Haarlem of Zandvoort Pas is
dat meteen duidelijk. Het nummer van de pas moet vermeld worden in de aanvraag. In bijzondere of
knellende gevallen kunnen wij ook helpen als een gezin met te weinig inkomen geen Haarlem of
Zandvoort Pas heeft. Lees hierover in onze veel gestelde vragen.

3. Het Jeugdfonds betaalt in Haarlem voor Sport maximaal € 350,- en voor Cultuur maximaal € 500,-
per kind per 12 maanden. Voor Zandvoort is dat € 225 voor Sport en € 450 voor cultuur. Maar soms
geldt er een tijdelijke actie met zoals in Haarlem hogere bedragen. Check of die actie op dit moment
geldt. Als er binnen deze maximumbedragen geld over blijft, kan een waardebon van maximaal € 100,- voor
bijhorende kleding of materialen worden aangevraagd. Denk bv aan voetbalschoenen of een
instrument. De waardebon wordt uitgeschreven aan een fysieke, met Jeugdfonds samenwerkende
winkel. Het moet tegelijk met de contributie worden aangevraagd.
Als een muziekinstrument beschikbaar is bij een van onze samenwerkingspartners, kan het geleend
worden tegen een kleine eigen bijdrage van max € 25,-.

Aanvraagregels

4. Er mag per kind per jaar één sport- en één cultuuraanvraag worden gedaan. In het geval van
diplomazwemmen mag een cultuur óf een sportaanvraag worden gekozen.

5. Elke aanvraag wordt ingediend voor 12 maanden per de startdatum.
Uitzondering wordt gemaakt voor seizoengebonden lessen, zoals voetbal, die per schooljaar lopen.
Als het kind zich tijdens een seizoen pas na 31 december inschrijft, wordt het bedrag voor contributie
gehalveerd of verder aangepast aan de kortere restduur van het seizoen. Vanaf mei nemen we geen
aanvragen meer aan voor het lopende seizoen. Per 1 september kan dan een nieuwe aanvraag voor
12 maanden worden gedaan.

6. Het kind wordt wekelijkse bij de lessen verwacht. Bij ziekte en overmacht moet het worden
afgemeld. Anders kan het recht op een plek vervallen. Tussentijds wisselen van club is niet mogelijk.

7. Aanvragen moeten via www.allekinderendoenmee.nl worden gedaan door een intermediair. Dat is
iemand die werkt in het onderwijs of kinderen of gezinnen begeleidt. Ouders kunnen terecht op
school, bij het Sociaal Wijkteam, Stichting Leergeld, bij de buurtsportcoach of jongerenwerker, bij
welzijns- en maatschappelijke organisaties in de wijk, bij huisarts en schuldhulpverleners. Vind een
organisatie in onze intermediairslijst.

Digitaal vaardige ouders met een Haarlem of Zandvoort Pas kunnen eventueel zelf een aanvraag doen
bij SAM& (Samenvoorallekinderen.nl), het samenwerkingsplatform van Jeugdfonds, Stichting
Leergeld, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Naast de aanvraag voor sport en
cultuur kan ook een aanvraag worden gedaan voor bijvoorbeeld een fiets of laptop voor school, een
winterjas en een verjaardagsbox. De aanvraag duurt iets langer. Intermediairs kunnen eveneens
aanvragen bij SAM& en daarvoor hun Jeugdfonds inlog gebruiken.

8. In de regel worden aanvragen binnen 3 weken afgehandeld, met uitzondering van de vakanties. De
goedkeuring en waardebon worden door de intermediair aan de ouders afgegeven. Een goedkeuring
is niet langer dan 12 maanden geldig. Een waardebon is 4 maanden en wordt niet verlengd.

9. Een aanvraag mag niet terugwerkend worden gedaan. Het moet ieder jaar opnieuw en op tijd
worden ingestuurd. Aan het einde van de aanvraagperiode krijgt de ouder automatisch bericht dat
de aanvraagperiode afloopt en dat er een nieuwe aanvraag gedaan kan worden. Ouders moeten dit
ook zelf ieder jaar in de gaten houden. Zij kunnen er pas op rekenen dat het Jeugdfonds opnieuw
betaalt als een nieuwe aanvraag is goedgekeurd. Zonder goedkeuring blijven de ouders zelf
verantwoordelijk voor de betaling aan de club.

10. In een zwembad geven verschillende zwemverenigingen les. Voor sommige betalen we het hele
jaarbedrag, bij andere zwemclubs moet u een aanzienlijk bedrag zelf bij betalen. Het overzicht van
zwemaanbod staat onderin onze website. Vraag altijd naar de naam van de zwemvereniging. Omdat
veel kinderen op les willen, zijn er bijna altijd wachtlijsten. Een aanvraag bij het Jeugdfonds kan pas
worden gedaan als het kind is aangemeld bij de zwemvereniging én wanneer duidelijk is dat het kind
binnen 2 maanden mag starten met zwemmen. In de aanvraag moet de werkelijke startdatum van
de zwemlessen vermeld worden.
In Zandvoort geldt voor Zandvoort Pashouders bij CenterParcs een extra voordelige zwemregeling
die het zwemmen nagenoeg dekt.

11. Fitness mag alleen op sportscholen die jongeren-fit-programma’s hebben of jeugdgroepslessen
geven of extra tijd en aandacht hebben voor de fysieke ontwikkeling van jongeren, zoals Kenamju
Haarlem, Levelup, PréSport, Sport City (alleen vestiging Raaks!), Cardio Fitness Noord en The Fit
Academy Zandvoort. Aerobics en spinning worden niet als losse sport vergoed. Zumba valt onder
sport en wordt wel vergoed.

12. Aanvragen voor scouting, ballet en alle andere dansvormen, expressie- en muzieklessen vallen
onder Cultuur.

Betaling

1. Bij goedkeuring van een aanvraag ontvangt de sport- of cultuurclub een digitaal factuurverzoek.
De club of docent stuurt de factuur met alle in het factuurverzoek aangegeven kind- en
aanvraaggegevens in een pdf-bestand naar administratie.haarlem@jeugdfondssportencultuur.nl.
Het Jeugdfonds Haarlem betaalt de vergoeding rechtstreeks aan de sport- of cultuuraanbieder.

2. Al door ouders betaalde leskosten kunnen achteraf niet door het Jeugdfonds aan ouders worden
vergoed. Lees bij onze veel gestelde vragen wat te doen.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem en Zandvoort: www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem.
Online-informatie over aanvragen, zwemmen, club vinden, alles over betaling: veel gestelde vragen

E-mailadres voor vragen over aanvragen en facturen: administratie.haarlem@jeugdfondssportencultuur.nl

E-mailadres van coördinator voor algemene vragen en bij twijfel of je in aanmerking komt voor een aanvraag: haarlem@jeugdfondssportencultuur.nl

E-mailadres intermediair Team Sportservice: idenouden@teamsportservice.nl