HomeStimuleringsbudget Jongerenactiviteiten

Stimuleringsbudget Jongerenactiviteiten

Sinds de uitbraak van het coronavirus is de Zandvoortse samenleving op diverse manieren hard getroffen. Al eerder zijn door de gemeente maatregelen genomen om de effecten van deze crisis zo veel mogelijk te beperken, naast de maatregelen op landelijk en regionaal niveau. Maar er is meer nodig om Zandvoort sterk uit de crisis te laten komen en daarom is het Herstelplan coronacrisis opgesteld.  

Binnen het Herstelplan coronacrisis is ook budget vrijgemaakt voor: Initiatieven gericht op Jeugd 

De focus van deze initiatieven ligt op ontmoeten in combinatie met sport en bewegen. Het doel is jeugd en jongeren die tijdens de coronacrisis hard geraakt zijn in hun sociale leefomgeving letterlijk weer naar buiten te krijgen. 

Jongeren kunnen zelf ideeën aandragen. Zij ontvangen vervolgens uitvoeringsbudget om dit idee ook daadwerkelijk te realiseren. Naast de jongeren zelf kunnen ook Zandvoortse wijkverenigingen, lokale ondernemers, sportorganisaties, welzijnsorganisaties etc. initiatieven indienen. 

 

Vraag meteen je uitvoeringsbudget aan! 

Heb jij een goed idee dat met sporten en bewegen te maken heeft? Check dan in het onderstaande schema of jou idee aan de voorwaarden voldoet en hoeveel uitvoeringsbudget je ervoor kunt krijgen.   

Aanvullend:

 • Uitkering van het budget is vooraf, bij activiteiten tot €200 is een uitgebreide begroting niet nodig; 
 • Er is achteraf geen kostenverantwoording nodig;
 • Wij verwachten WEL een foto/video/vlog/aftermovie o.i.d. via whats app of mail. 
 • Organisaties zoals verenigingen of clubs met eigen leden dienen aan te tonen dat de activiteit gericht is op jongeren die (nog) niet lid zijn van de sportvereniging of club. 

Voldoet jouw activiteit idee aan de gestelde voorwaarden en wil je stimuleringsbudget aanvragen?
vul dan het aanvraagformulier in!
 

Stimuleringsbudget aanvragen? KLIK HIER

 

Heb jij een heel gaaf idee wat niet binnen de standaard kaders past en vind je dat je bijvoorbeeld meer uitvoeringsbudget nodig is om de activiteit uit te voeren, dan zijn we daar ook heel benieuwd naar. Je kunt een aanvraag op maat indienen. lees hieronder waar die aanvraag aan moet voldoen.: 

Aanvraag op maat 

De aanvraag op maat bevat onder andere de volgende elementen:  

 • Geef een uitgebreide beschrijving van de activiteit(en reeks)? 
 • Voor welke doelgroep(en) tussen de 12 en 21 jaar is de activiteit(en reeks)? 
 • Wie begeleidt de activiteit(en reeks)? 
 • Wat is de duur van de activiteit in tijd en periode (eenmalig of een reeks)? 
 • Wat is de doelstelling van de activiteit(en reeks)  
 • Hoe wordt de activiteit(en reeks) gepromoot? 
 • Voeg een begroting toe. 
 • Is er sprake van cofinanciering ? 
 • Zijn er project partners? 
 • Is er een mogelijkheid tot verduurzamen van de activiteit 

Aanvullend: 

 • Het budget wordt voor de activiteit uitgekeerd 
 • Bij aanvragen boven de €1.000 wordt €250 na inleveren van een kort verslag uitgekeerd.  
  Het verslag volstaat met een foto/video impressie van de activiteit(en reeks) incl. het aantal deelnemers.   
 • Organisaties zoals verenigingen of clubs met eigen leden dienen aan te tonen dat de activiteit gericht is op jongeren die (nog) niet lid zijn van de sportvereniging of club. 

Aanvraag op maat indienen? KLIK HIER

 

Vragen:

Heb je vragen over deze regeling of wil je advies bij het vormgeven van jouw idee?
Neem dan even contact op met Wouter via wvandervegt@teamsportservice.nl of 06 2415 3789