HomeGecombineerde Leefstijlinterventie Zandvoort

Gecombineerde Leefstijlinterventie Zandvoort

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een programma voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI helpt mensen bij een gedragsverandering. Het is voor mensen met overgewicht of obesitas belangrijk om een gezonde leefstijl te bereiken en vooral te behouden. Op deze pagina leggen we uit wat een GLI inhoudt, voor wie het is en welke voorwaarden er zijn om een GLI vergoed te krijgen uit het basispakket van de zorgverzekering.

Wat is een GLI?

Een GLI is een programma waarin mensen advies en begeleiding krijgen over:

  • gezonde voeding;
  • gezonde eetgewoontes;
  • gezond bewegen.

De GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden.

Een GLI bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding door zorgverleners.

Voor wie is een GLI bedoeld?

Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor een GLI. De volgende mensen kunnen een GLI krijgen:

  • mensen met een BMI vanaf 25 én met een verhoogd risico op een of meer ziekten die met overgewicht samenhangen, zoals hart- en vaatziekten of diabetes type 2.
  • mensen met een BMI vanaf 30.

BMI staat voor Body Mass Index.Het is een internationaal gebruikte manier om in te schatten hoe gezond je lichaamsgewicht is. De BMI laat zien of je een gezond gewicht hebt in verhouding tot je lengte.

Wanneer kan een GLI vanuit het basispakket worden vergoed?

Er zijn verschillende GLI-programma’s. Een programma wordt door de zorgverzekeraar vergoed als het is opgenomen op de website van Loket gezond leven van het RIVM.

Een GLI kan worden gegeven door leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- of oefentherapeuten. Zij kunnen de GLI in hun eentje leveren, maar zij kunnen ook samenwerken en de GLI met elkaar leveren.

Hoe krijgt iemand een GLI?

De huisarts stelt vast of iemand een GLI kan krijgen en kan de persoon dan doorverwijzen naar een GLI-programma. Ook tijdens de GLI blijft de huisarts betrokken. De zorgverlener van de GLI stemt af met de huisarts, koppelt regelmatig resultaten terug en overlegt als het nodig is over eventuele aanvullende zorg.

De sportclub wordt niet vergoed

De GLI motiveert de deelnemer om regelmatig te bewegen. Daarvoor moet de deelnemer zelf initiatief nemen en zoveel mogelijk zoeken naar mogelijkheden in de eigen omgeving. De zorgverlener van de GLI kan de deelnemer helpen de weg te vinden naar deze mogelijkheden. Een fitness-abonnement, de sportclub of sportkleding maken geen deel uit van de vergoeding voor de GLI uit het basispakket van de zorgverzekering.

Hierin kan Team Sportservice Zandvoort wel iets betekenen. In samenwerking met de diverse GLI-aanbieders in Zandvoort: Krista Hoogink: GLI – Cool – Kriskracht en Daniëlle Westra Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) Samen Sportief in Beweging – Health Center Zandvoort is een beweegprogramma ontwikkelt, speciaal voor GLI-deelnemers. Je maakt in een groep kennis met verschillende sport- en beweegactiviteiten. Alle beweeglessen worden gegeven door onze buurtsportcoaches. Je werkt samen aan een doel om meer te bewegen. Dat is niet alleen gezellig maar ook hartstikke motiverend!

Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met Ilonka den Ouden

Wil je je direct inschrijven voor ons beweegprogramma? Klik dan snel op deze link.