HomePreventieakkoord

Preventieakkoord

Het Nationale Preventie Akkoord, een mooie kans om samen Zandvoort gezonder te maken.

Bij veel verenigingen zijn de leden actief bezig met sport, bewegen, sociale contacten/ontmoeting en werken op deze manier aan hun algehele gezondheid.

Zandvoort kent het Sportakkoord: waar succesvolle projecten uit zijn voortgekomen  en wat kansen biedt aan de Zandvoorters om in beweging te komen. De cijfers betreft leefstijl en gezondheid van de GGD Kennemerland laten zien dat het hard nodig is om in Zandvoort met verschillende organisaties en partijen nog meer samen te gaan werken aan gezondheid. https://gezondheidsatlaskennemerland.nl/

Daarom doet de Gemeente Zandvoort mee aan het Nationale Preventieakkoord. Een mooie kans om mee te doen aan het gezonder maken van Zandvoort. Het Nationale Preventieakkoord is een kans om de gezondheid van Zandvoort bij iedereen onder de aandacht te brengen.

Via dit akkoord kunnen we hierover met elkaar concrete afspraken maken. Maar wat willen wij in Zandvoort verbeteren? En hoe gaan we dit doen? Waar hebben de verenigingen en leden behoefte aan?

Denk aan het plaatsen van een drinkwater tap of afspraken maken over de uitbreiding van Alcoholvrij bier in de kantine, of minder snoep en suikerverkoop aan kinderen. Of?

Verenigingen bepalen zelf wat zij op de agenda van het Preventie akkoord willen zetten en waar zij aan mee willen doen.

 

Hella Wanders is procesbegeleider vanuit Pluspunt Zandvoort namens de gemeente voor het Preventieakkoord. Bij het eerst volgende Zandvoorts sportbestuurdersoverleg sluit zij aan om te horen wat verenigingen en sportaanbieders belangrijk vinden en mogelijkheden zien.

Nu al geïnteresseerd wat het preventieakkoord inhoud kijk op Nationaal Preventieakkoord.
Voor vragen, ideeën of suggesties is Hella nu natuurlijk al bereikbaar.

Hella Wanders  |  H.wanders@Pluspuntzandvoort.nl  |  06 3376 7352