HomeNieuwsVervolg “Sportief verbinden” dinsdag 9 juli

Vervolg “Sportief verbinden” dinsdag 9 juli

De gemeente Zandvoort, de Sportraad en het Team Sportservice nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de vervolgbijeenkomst “Sportief Verbinden”. Deze bijeenkomst gaat over de maatschappelijke (meer)waarde van sport en bewegen en richt zich nadrukkelijk op het verbinden en samenwerken van sportorganisaties en maatschappelijke partners in Zandvoort.

Vragen die daarbij aan bod komen zijn: op welke manier kan sport en bewegen bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen in het sociaal domein? En welke partners zijn er nodig om de inwoners uit Zandvoort een goed sociaal leef- en beweegklimaat te bieden? En welke concrete voorstellen en ideeën zijn er om levenslang sport, spel en bewegen te realiseren, juist ook voor de Zandvoorters die nu nog niet voldoende (kunnen) deelnemen? Samen met u willen we deze vragen aanpakken teneinde zo dicht mogelijk bij de ideale samenleving in Zandvoort te komen (zie het Sportkapitaalmodel Zandvoort uit de Sportnota 2017+).

In het verlengde van het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 door landelijke partijen is gesloten, wordt er nu in Zandvoort gewerkt aan een Lokaal Sportakkoord. Bij dit sport-akkoord worden niet alleen de sportorganisaties in Zandvoort betrokken, maar nadrukkelijk ook organisaties op het terrein van onderwijs, welzijn, gezondheid en zorg. Door de verbindingen tussen deze organisaties te versterken willen we bevorderen dat zoveel mogelijk inwoners van Zandvoort plezier kunnen hebben in sport en bewegen en sport ook als middel wordt ingezet: Zandvoort in Beweging.

Op dinsdag 28 mei 2019 is een ‘goede voorbeelden sessie’ georganiseerd, waarbij een aantal interessante ideeën voor verbinding sport met andere beleidsterreinen naar voren zijn gebracht. De komende bijeenkomst willen we hier verdere uitwerking aan geven, maar ook nieuwe initiatieven en invalshoeken vanuit uw organisatie zijn welkom. Het interactieve karakter van deze bijeenkomst staat voorop. Heeft u vanuit uw organisatie een voorstel of vraag over de verbinding met gezond sporten en bewegen? Of zoekt u een samenwerkingspartner voor invulling van behoefte aan sport en bewegen voor een specifieke (maatschappelijke) doelgroep? Laat het Team Sportservice weten, dan kunnen we de casus voorbespreken. Kansrijke initiatieven kunnen in het najaar van 2019 worden opgenomen in het lokaal sportakkoord en ondersteuning krijgen bij de uitvoering.

Informatie:
Datum:        dinsdag 9 juli 2019
Tijd:             19.00u – 21.30u
Locatie:       Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort
Kosten:        aan deelname aan Sportief Verbinden zitten geen kosten verbonden
Informatie:  neem voor meer informatie contact op met Danny Pieterse van Team Sportservice.

Meld uw organisatie hier aan!

Wij zien u graag op dinsdag 9 juli 2019.