HomeNieuwsVeel animo voor GALM-extra sport- en spel uur na fittest in Zandvoort

Veel animo voor GALM-extra sport- en spel uur na fittest in Zandvoort

Als vervolg op het succesvolle GALM+ sport- en beweegproject dat sinds 2010 in Zandvoort heeft plaatsgevonden voor 55-plussers, zal binnenkort een nieuw beweegproject starten: GALM-Extra.

Dit project is bedoeld voor inwoners in de leeftijd van 65 – 75 jaar die niet of weinig sporten of weinig lichaamsbeweging hebben. Naast een betere fitheid kunnen zij door het project ook meer sociale contacten op doen en zich zelfverzekerder en veiliger voelen op straat. Hieraan wordt tijdens het project, naast het beweeggedeelte, aandacht besteed.

Uit onderzoek blijkt dat met het ouder worden, het op peil houden van fitheid en gezondheid steeds belangrijker wordt. Vandaar dat Sportservice Zandvoort  65-plusser uitnodigt om aan dit project deel te nemen om zo (weer) sportief actief te worden en samen met anderen (weer) plezier in bewegen te ervaren.

Fittest
Het GALM-Extra project ging op zondag 29 september van start met een fitheidstest in de Korver Sporthal. Zo’n 80 geïnteresseerden gaven zich op voor de fittest. Onder begeleiding van 25 vrijwilligers (bijna allemaal CIOS-leerlingen), werkten zij de onderdelen af. Aan bod kwamen onder meer een wandeltest, een zit en reiktest en een reactietest. Bij het laatste onderdeel, de advisering, gingen de deelnemers in gesprek met Elly de Jong (GALM-docente) en Jeanet Schreuder (Nieuw-Unicum) over een passend sportaanbod. Bijna 25 personen gaven zich op voor het sport- en speluur, dat op vrijdag 11 oktober van start gaat in de gymzaal van de Oranje Nassau School. Elly de Jong zal de les verzorgen, van 15.30-16.30 uur. De kosten bedragen 3 euro per les en het introductieprogramma duurt 12 weken.

Was u verhinderd bij de fittest maar wilt u wel deelnemen aan het beweegprogramma? Neem dan contact op met Hubert Habers van Sportservice Zandvoort via hhabers@sportserviceheemstedezandvoort.nl of 023-574 0116.