HomeNieuwsSuccesvolle bijeenkomst ‘Sportief verbinden’ krijgt vervolg

Succesvolle bijeenkomst ‘Sportief verbinden’ krijgt vervolg

Op dinsdag 28 mei 2019 organiseerden de gemeente Zandvoort en Team Sportservice
de themabijeenkomst ‘sportief verbinden’ in het Raadhuis. Sportverenigingen en
partners in het Sociaal Domein werden geïnspireerd om op thema’s als gezondheid,
jeugd, onderwijs en senioren tot samenwerking te komen.

Door de raakvlakken met deze diverse beleidsterreinen biedt sport, door samen te werken,
over en weer kansen in het realiseren van doelstelling in het sociaal domein. Vijfentwintig
bestuursleden van sportverenigingen en andere organisaties gingen na een aantal
inspirerende praktijkvoorbeelden uiteen om elkaar te leren kennen, met als insteek dat er
goede matches tot stand zouden komen.

Alle aanwezigen zagen een rol weggelegd voor sport om een bijdrage te leveren aan
maatschappelijke uitdagingen, zo bleek tijdens de avond. Soms zijn extra vrijwilligers,
financiële middelen of is doorverwijzing vanuit zorg en welzijn nodig. Vaak is het een kwestie
van de juiste samenwerkingspartners vinden. Deze thema-avond vormde hiervoor een
goede aftrap!

Daarom hebben gemeente Zandvoort en Team Sportservice Zandvoort besloten
om op 9 juli 2019 om 19.00 uur nogmaals bijeen te komen. Gastlocatie is dan Nieuw-
Unicum. Ook nieuwe belangstellenden kunnen aanhaken. Organisaties die samen aan de
slag willen met een maatschappelijk project, kunnen bij Team Sportservice terecht voor
ondersteuning.

Meer informatie
Meer informatie is te verkrijgen via Hubert Habers van Team Sportservice
via hhabers@teamsportservice.nl.