HomeNieuws‘Sportief verbinden’ maakt match tussen sportverenigingen en andere beleidsterreinen

‘Sportief verbinden’ maakt match tussen sportverenigingen en andere beleidsterreinen

Op dinsdag 28 mei organiseren de gemeente Zandvoort en Team Sportservice de goede voorbeelden sessie ‘sportief verbinden’ in het Raadhuis. Vanaf 19.00 uur worden sportverenigingen en partners geïnspireerd om op thema’s als gezondheid, jeugd, onderwijs en senioren tot samenwerking te komen. Goede matches krijgen de kans om een aanvraag in te dienen voor een opstartsubsidie.

Sport raakt diverse beleidsterreinen. Daardoor biedt sport, door samen te werken, over en weer kansen in het realiseren van doelstelling in het sociaal domein. Tijdens de goede voorbeelden sessie op dinsdag 28 mei geven de gemeente en Team Sportservice toelichting op de wijze waarop partijen worden gestimuleerd tot samenwerking. Aan de hand van goede praktijkvoorbeelden worden de aanwezigen geïnspireerd. Als er goede matches tot stand komen, is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een opstartsubsidie.

Er zijn landelijk, maar ook lokaal, inmiddels al veel goede voorbeelden van sport en de koppeling naar het sociaal domein. Verenigingsadviseur Hubert Habers van Team Sportservice Aalsmeer: “Denk bijvoorbeeld aan walking football bij SV Zandvoort en walking basketball bij The Lions. Of projecten tegen overgewicht die voorheen in Zandvoort samen met sportscholen en de GGD werden aangeboden.” Ook is er sportaanbod in de wijk, rollatorwandelingen en re-integratietrajecten bij verenigingen. Allemaal mooie voorbeelden voor onze gemeente”, zegt Habers.

Benutten meerwaarde sport
Wethouder Joop Berendsen licht toe: “binnen de gemeente is veel belangstelling voor het beter benutten van de meerwaarde van sport in het sociaal domein. De uitdaging is om via toegankelijke en laagdrempelige sportactiviteiten en -methodieken participatie en eigen kracht van kwetsbare burgers te versterken. Deze ontwikkeling spreekt aan om zo zwaardere en duurdere zorg en ondersteuning te voorkomen.”

Habers ziet dat sportverenigingen uit zichzelf vaak al voor sociale participatie zorgen. “Zij faciliteren niet alleen aanbod op het gebied van sport en in accommodaties, maar bieden ook een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.” Deze sociale contacten kunnen helpen tegen eenzaamheid en zorgen voor connecties op de arbeidsmarkt. Voor specifieke doelgroepen als jeugd en ouderen, kan sport bijdragen aan het gezond en positief opgroeien van de jeugd en langer zelfstandig thuis wonen van ouderen.

“Sportaanbieders en maatschappelijke organisaties kunnen samen sport en bewegen inzetten in participatieprojecten, bij gezondheidspreventie en als communicatiestrategie om in contact te komen met specifieke doelgroepen. Daarom organiseren we deze bijeenkomst en inspireren we aan de hand van goede praktijkvoorbeelden.” Berendsen vult aan: “De gemeente kan sportpartners faciliteren, inspireren, ondersteunen en subsidies bieden, maar de invulling van projecten in het sociaal domein en van de sportbehoefte is een taak van de sportpartners zelf.” Tijdens Sportief Verbinden geven de gemeente en Team Sportservice toelichting op de wijze waarop partijen kunnen worden gestimuleerd tot samenwerking.

Meer informatie
Aanmelden kan via Hubert Habers van Team Sportservice via hhabers@teamsportservice.nl. De inloop is op 28 mei om 19.00 uur in het Raadhuis.