HomeNieuwsSamen rollatorwandelen in Zandvoort

Samen rollatorwandelen in Zandvoort

Vanaf maandag 6 mei 2019 (her)start de les rollatorwandelen in Zandvoort. In deze les wandelen de deelnemers onder begeleiding 30 minuten in de omgeving van start- en eindpunt Ontmoetingscentrum Juttershart. Na afloop drinkt de groep gezellig een kopje koffie of thee. Nieuwe deelnemers zijn welkom!

Wanneer iemand afhankelijk wordt van een rollator, kan dat wel even wennen zijn. Bewegen zorgt voor bevordering van de algehele fitheid en voor sociale contacten. Daarom werken Team Sportservice Zandvoort en Ontmoetingscentrum Jutterhart samen om mensen met een rollater ook een beweegmoment te bieden waar ze veillig aan kunnen deelnemen. Aan het rollatorwandelen zitten geen kosten verbonden.

Zekerder op straat
Het tempo en de afstand worden aangepast aan het niveau van de groep. Door middel van het wandelen werken de deelnemers aan hun conditie en ervaren zij dat ze steeds een beetje langer kunnen lopen en/of makkelijker bewegen. Ook merkt docent Christopher Manuputty en zijn assistent Harmen Rijksen dat de groepsles kan helpen om de wandelaars zekerder op straat te laten voelen, waardoor ze ook makkelijker de deur uit gaan. Deelnemers zonder rollator, zoals begeleiders, zijn ook van harte welkom.

Meer informatie
Het rollatorwandelen vindt elke maandag plaats van 13.30 tot 14.00 uur. Daarna drinkt de groep een kopje koffie of thee (voor eigen rekening). Het start- en eindpunt van de wandeling is Ontmoetingscentrum Juttershart, Burgemeester Nawijnalaan 102A in Zandvoort.

Neem bij vragen contact op met Christopher Manuputty via 023 – 3040700, cmanuputty@teamsportservice.nl.