HomeNieuwsPolitiek zet stappen in de goede richting!

Politiek zet stappen in de goede richting!

‘Politiek in Beweging’ is een actie van Heemstede & Zandvoort Actief om politici en burgers op een aansprekende en laagdrempelige wijze inzicht te geven in het belang van een gezonde leefstijl, maar ook inzicht in hun eigen leefstijl. Het College van B&W, gemeenteraadsleden en actieve burgers uit Heemstede en Zandvoort doen mee aan deze actie. Maar ook in de gemeente Woerden, initiatief nemer, is de politiek in beweging.

De deelnemers ontvingen bij de start een pakket met een brochure over de actie, informatie over hoe ze hun leefstijl/voeding kunnen verbeteren en een stappenteller. Zij houden een week hun stappen bij. . In juni hebben de politici hun eerste stappen gezet en geteld, de week voor de verkiezingen is dit voor de tweede maal gebeurd en begin oktober voor de derde keer. Aan deze actie nam het voltallige college van Zandvoort, twee raadsleden en drie beleidsmedewerkers uit Zandvoort mee. In Heemstede waren drie raadsleden, een beleidsmedewerker en een topsporter betrokken bij de actie.

Het gemiddelde aantal stappen per dag bij alle deelnemers samen bedraagt voor Heemstede 10536 stappen en Zandvoort 9931 stappen. Over de gehele periode genomen voldoen maar 2 van de 15 deelnemers aan de beweegnorm (30 minuten per dag of 10.000 stappen per dag). Als we naar het gemiddeld aantal stappen per dag kijken dan voldoen 6 van de 15 deelnemers aan de beweegnorm.

In juni kwamen 6 partijen boven de 10.000 stappen per dag, in september komen vijf partijen gemiddeld boven deze 10.000 stappennorm en in november waren dat er nog maar twee (zie Politieke Stappenbarometer in Figuur 1). We mogen stellen dat er in september, tijdens de verkiezingen, de meeste stappen voorwaarts zijn gezet door de VVD in Heemstede.

Resultaten ZandvoortEr is een grote variëteit in stappen per dag, in het weekend wordt het meest (ruim 12.000 stappen) bewogen door de politici uit Zandvoort maandag en woendag het minst (ongeveer 9000 stappen). De beweegnorm stelt dat je minimaal 5 dagen per week de norm moet halen, en dan voldoen vier deelnemer hieraan.

Resultaten HeemstedeHeemstede kent een grote variëteit in stappen per dag, hier wordt op woensdag het meest (ruim 14.000 stappen) bewogen door de deelnemers uit Heemstede en dinsdag het minst (ongeveer 8700 stappen). De beweegnorm stelt dat je minimaal 5 dagen per week de norm moet halen; ondanks de aanzienlijke vooruitgang in stappen komen nog maar twee van de politici aan deze norm! Er is nog werk te doen……!

AlgemeenHet aantal stappen gezien over de week hangt onder meer samen met het wel/niet hebben van betaald/vrijwilligers werk en het soort werk dat men doet. Veel van de stappen haalt men verder uit sportdeelname en/of woon-werkverkeer (b.v. door fietsen naar het werk). De meeste deelnemers gaven aan dat ze in het weekeinde relatief veel stappen zetten, maar door de week hier meer moeite mee hebben. Ze moeten creatief zoeken naar oplossingen om aan de stappennorm te komen. Voor de politici is dit een uitdaging.

De deelnemende politici zijn unaniem enthousiast over de actie vanwege het belang van de gezonde leefstijl en hun voorbeeldrol als vertegenwoordigers van de bevolking. Ook is men zeer positief over de opzet van de actie en uitwerking ervan op hun eigen gedrag. De deelnemers werden zich bewust van hun dagelijks beweeggedrag, soms in positieve zin – soms in negatieve zin.

Uitslag na drie wekenDe felicitaties gaan naar de VVD in Heemstede, zij hebben het meest aantal stappen gezet gedurende de drie weken dat er gemeten is. Een eervolle vermelding is op zijn plaats voor het college van B&W in Zandvoort dat heel getrouw heeft deelgenomen aan de stappenteller actie.

Toelichting grafiek:Grafiek: Politieke Stappenbarometer = gemiddeld aantal stappen per dag gedurende drie weken door Heemsteedse en Zandvoortse politici.

Toelichting normen:
Nederlandse Norm Gezond Bewegen
Volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen moeten volwassenen een half uur per dag matig intensief lichamelijk bezig zijn. Denk aan wandelen, fietsen, grasmaaien, stofzuigen, zwemmen enz.
Dit hoeft niet aaneengesloten, men kan ook tweemaal een kwartier of driemaal tien minuten bewegen.
Voor jongeren (tot 18 jaar) en voor mensen met overgewicht wordt geadviseerd om minstens een uur per dag actief te zijn.

10.000 stappen per dag10.000 stappen per dag is het aanbevolen dagelijkse aantal stappen voor een gezonde volwassene. Om af te vallen wordt zelfs 14.000 stappen per dag aanbevolen. Voor jongeren geldt ook 14.000 stappen als norm.

Ter illustratie geven we een verband tussen de NNGB (aantal minuten bewegen per dag) en de ‘stappennorm’. Bij de NNGB gaat men uit van 30 minuten per dag (matig intensief) bewegen en dit is vergelijkbaar met ca. 200 kcal energie verbruik. Men gaat er vanuit dat 4.000 stappen per dag hetzelfde aantal kcal behelst. M.a.w. 4.000 stappen is gelijk aan 200 kcal. Dit betekent dat 1 kcal inname kan worden gecompenseerd met 20 stappen.