HomeNieuwsOndersteuningsaanbod sportverenigingen Zandvoort in 2019

Ondersteuningsaanbod sportverenigingen Zandvoort in 2019

De nieuwe sportnota van Zandvoort maakt het mogelijk dat Team Sportservice Zandvoort ook in 2019 de Zandvoortse sportverenigingen extra ondersteuningsmogelijkheden kan bieden, met als doel de Zandvoortse sportverenigingen nog toekomstbestendiger te maken. In 2018 zijn de eerste stappen al gezet, onder andere met de start van de cursus Besturen met een visie, het opstarten van het jongerenproject WhoZnext bij The Lions en het ondersteunen van verenigingen, o.a. bij het indienen van aanvragen voor gemeentelijke stimuleringsfonds.

Thema avonden en cursussen

In 2019 zijn er een aantal thema avonden en cursussen waar verenigingen zich voor kunnen aanmelden. We vermelden het aanbod voor het eerste kwartaal. Op 23 januari is er een thema avond over vrijwilligerswerving, die wordt opgevolgd door de cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (op 13/2, 6/3, 27/3, 24/4). Op 19 februari vinden er 2 thema avonden plaats, voor verschillende doelgroepen. Voor penningmeesters staat de nieuwe wet m.b.t. de BTW vrijstelling op het programma, gecombineerd met het onderwerp verloning. Overige bestuursleden/geïnteresseerden worden bijgepraat over de AVG privacywet. Op 26 februari staat een ‘goede voorbeelden sessie’ ingepland, met inspirerende verhalen over samenwerkingen tussen sportverenigingen en het sociaal domein.

 Meer informatie en aanmelden

De avonden worden georganiseerd op locatie van één van de deelnemende verenigingen in Zandvoort. Verenigingen kunnen zich, ook met aanvullend hulpvragen aanmelden bij verenigingsadviseur Hubert Habers via hhabers@teamsportservice.nl. Hier kunt u ook terecht voor inhoudelijke vragen over de cursussen.