HomeNieuwsNieuw statiegeldsysteem: dit moet je als sportaanbieder weten

Nieuw statiegeldsysteem: dit moet je als sportaanbieder weten

Met ingang van 1 juli 2021 wordt het statiegeldsysteem in Nederland uitgebreid. Dit heeft ook gevolgen voor met name sportverenigingen of sportclubs met een eigen kantine of horeca. Zo wordt er statiegeld op kleine plastic flesjes, zogenoemde petflesjes, ingevoerd die in veel sportkantines worden verkocht.

Wat gaat er veranderen per 1 juli?

Per 1 juli 2021 wordt statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd. Op deze frisdrank- en waterflessen van onder de 1 liter komt 15 cent statiegeld. De etiketten worden voorzien van nieuwe EAN-codes en een statiegeldlogo. Het wordt een open inleversysteem. Mensen kunnen de kleine plastic flessen inleveren bij alle innamepunten, ongeacht waar de flessen zijn gekocht. Ook komen er méér verplichte en vrijwillige inzamelpunten. Het is voor sportorganisaties zoals verenigingen of sportscholen mogelijk zelf ‘vrijwillig innamepunt’ te worden. Voor sportverenigingen geldt dat zij het statiegeld voor eigen doeleinden kunnen gebruiken, commerciële sportaanbieders kunnen de inname doneren aan een erkend goed doel.

Is een vereniging verplicht om 15 cent statiegeld bovenop de verkoopprijs te doen, betiteld met statiegeld?

Niet verplicht. Maar de sportvereniging betaalt wel statiegeld aan de grossier, dus als zij dit niet doen gaat het van de eigen marge af.
Er zit geen BTW op statiegeld, dus dat moet een aparte regel zijn in het kassasysteem.

Zijn sportorganisaties verplicht om kleine plastic flessen in te zamelen?

Zoals hierboven genoemd komen er veel meer innamepunten. Grote supermarkten, bemande tankstations langs de snelweg, bemande treinstations en grote cateraars zijn straks verplicht om statiegeldflessen in te nemen. Sportverenigingen en andere sportaanbieders zijn niet verplicht om statiegeldflessen in te nemen, maar kunnen zich dus wel aanmelden als vrijwillig innamepunt. Dit is een vereiste om de flessen in te leveren bij de leverancier en zo dus een statiegeldvergoeding te ontvangen, of aan een goed doel te doneren..

Wat moet ik doen om een vrijwillig innamepunt te worden?

Vanaf april kunnen alle verkooppunten die vrijwillig gaan inzamelen zich aanmelden op de website van Statiegeld Nederland. Er volgt dan een contract waarin afspraken worden vastgelegd. Vanaf 30 flessen retour per week krijgt een inzamelpunt een eigen klantnummer. Op het moment dat de vereniging zich heeft geregistreerd als vrijwillig innamepunt, ontvangen zij van Statiegeld Nederland speciale labels/stickers met een klantnummer. Door dit label blijft in de hele keten bekend waar de zak met flessen vandaan komt en hoeveel het innamepunt vergoed krijgt. Statiegeld Nederland weet zo ook wie aangesproken kan worden op zakken die bijvoorbeeld niet 100% schoon zijn. Labels worden automatisch aangevuld door Statiegeld Nederland. Vervolgens kunnen verenigingen vanaf mei speciale zakken bestellen bij de grossier/leverancier. In deze zakken kan de vereniging de kleine plastic flessen inzamelen. Deze zakken met bijbehorende sluitende strips zijn gratis (maar met statiegeld) te bestellen bij de grossier. Deze zakken zijn in drie verschillende groottes te bestellen. Eenmaal gevuld zal de afgesloten zak, voorzien van eigen label, door de grossier worden afgevoerd.

Hoe kan ik als sportorganisatie de kleine flessen innemen?

Sportorganisaties vanaf 200 leden kunnen via Statiegeld Nederland een gratis inzamelbak bestellen waar zij de flessen in kunnen verzamelen. Ook is het mogelijk om gepersonaliseerde stickers te bestellen met de naam van de vereniging op de bak en/of een donatiedoel. Vanuit Statiegeld Nederland komt er een portal beschikbaar waar de inzamelbak en de communicatiemiddelen besteld kunnen worden.

Wat kan ik als sportorganisatie met de opbrengst van het statiegeld?

Een vrijwillig innamepunt kan bijvoorbeeld € 0,15 retour geven aan de consument, maar is daartoe niet verplicht. De statiegeldopbrengst kan aan een erkend goed doel (CBF.nl) naar keuze worden overgemaakt. Dat doel wordt opgegeven bij de registratie. Statiegeld Nederland maakt, op basis van de ontvangen statiegeldflessen, de opbrengst direct over naar het gekozen doel. Sportverenigingen mogen de statiegeldopbrengst gebruiken om de eigen club te sponsoren.

Van wie ontvangt de sportvereniging de statiegeld vergoeding?

Statiegeld Nederland betaalt de sportvereniging uit nadat de grossier de gevulde zakken heeft doorgezet naar een telcentrum van Statiegeld Nederland. De uitbetaalde vergoeding wordt verrekend op basis van het aantal ingeleverde flessen bij Statiegeld Nederland. Commerciële sportaanbieders krijgen geen geld terug maar kunnen het statiegeld wel een goed doel doneren.

Kan een ‘oude fles’ nog verkocht worden na 1 juli?

Ja, kantines mogen hun bestaande voorraad die voor 1 juli 2021 is in ingekocht nog verkopen na 1 juli 2021. In dit geval zit op de ‘oude’ flessen geen statiegeldvergoeding.

Kan ik zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ statiegeldflessen tegelijk inleveren in een zak?

Ja, dat is mogelijk. Echter ontvangt de sportvereniging dan alleen statiegeld op ‘nieuwe’ flessen met statiegeldlogo.

Nog vragen?

Heb je nog vragen, kijk dan op de site van Statiegeld Nederland of neem contact op met verenigingsondersteuner Wouter van der Vegt | 06 2415 3789