HomeNieuwsExtra geld voor de vereniging!

Extra geld voor de vereniging!

Extra geld voor jouw vereniging of team!

De gemeente is op zoek naar nieuwe stembureauleden en dat kan jou persoonlijk, jouw team of zelfs jouw vereniging geld opleveren.  

Wat zijn stembureau leden? 

Op 15 maart 2023 zijn er weer verkiezingen voor de provinciale staten en de waterschappen. 

Gemeente Haarlem en Zandvoort zijn op zoek naar nieuwe stembureauleden en voorzitters van stembureaus. Stembureauleden en voorzitters zorgen in een stembureau voor het ordelijk verloop van de dag. Ze verwelkomen kiezers, controleren papieren en paspoort en tellen na afloop de uitgebrachte stemmen.  

What’s in it for you/the team/the club?

Een enthousiast dames handbalteam dat zich in maart 2022 aanbood, gaven het voorbeeld. 

Zij hebben de vergoeding die de gemeente biedt (stembureaulid € 190,00 en voorzitter € 237,50 per dag en vergoeding eten) in een gezamenlijke pot gestort en zijn hier iets leuks van gaan doen. 

Natuurlijk kun je je ook individueel aanmelden en het bedrag naar eigen inzicht besteden.  

Kan iedereen zich opgeven?

Ben je 18 plus en vind je het leuk om mee te helpen op een verkiezingsdag? Geef je dan op als stembureaulid! 

Een e-learning cursus van een paar uur is onderdeel van het proces, die krijg je te zijner tijd door ons toegestuurd. Deze e-learning bereid jou voor op alles waar je op zo’n verkiezingsdag mee te maken krijgt. 

Heb je leidinggevende ervaring of ben je al vaker stembureaulid geweest? Overweeg je dan als voorzitter op te geven. Naast een e-learning cursus is er voor de voorzitters een trainingsavond en daarnaast gedurende de verkiezingsdag op elk moment telefonische ondersteuning. 

 Aanmelden of aanvullende vragen?

Als je je wilt aanmelden, dan vragen wij je te mailen naar: stembureauleden@haarlem.nl of stembureauleden@zandvoort.nl. 

Heb je meer vragen voordat je een besluit wilt nemen? Mail dan ook naar bovengenoemde mailadressen.