HomeNieuwsBijna 100 deelnemers GALM+ fittest Zandvoort

Bijna 100 deelnemers GALM+ fittest Zandvoort

In vervolg op een succesvol sport- en beweegproject dat de afgelopen jaren in Zandvoort heeft plaatsgevonden voor 55-plussers, is vorig jaar een nieuw beweegproject gestart: het ‘GALM+-project’. GALM+ wordt aangeboden door de gemeente Zandvoort en is bedoeld voor inwoners in de leeftijd van 65 – 75 jaar die niet of weinig sporten of lichaamsbeweging hebben. Daarnaast worden ook personen die onlangs 55 jaar zijn geworden en weinig bewegen, van harte uitgenodigd om deel te nemen. Voor dit speciale sportstimuleringsproject is de helft van de inwoners in deze leeftijdscategorie vorig jaar uitgenodigd om deel te nemen aan een fittest en vervolgprogramma. Naar aanleiding van de fittest in 2010 zijn zo’n 35 deelnemers gaan sporten bij een sport- en speluur, nordic walking, sportief wandelen of het fitnessprogramma van Kenamju. Anderen zijn doorverwezen naar ander sportaanbod, zoals bijvoorbeeld het zwemmen bij Nieuw-Unicum.

GALM+ FittestDe tweede helft van de inwoners van Zandvoort heeft de afgelopen maand een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de fittest. De tweede fittest in Zandvoort werd georganiseerd op zaterdag 19 februari 2011 in de Korver Sporthal. Zo’n 85 deelnemers legden deze dag een parcours langs de teststations af. Zij werden hierbij begeleid door studenten van het CIOS. Naar aanleiding van de fittest hebben zich direct al meer dan 25 personen opgegeven voor het vervolgaanbod, waarbij men de keus had uit een sport- en speluur op vrijdagavond, Nordic-Walking op dinsdagmiddag, sportief wandelen op woensdagochtend en fitnessen op vrijdagochtend. Elly de Jong, die het sport- en speluur op vrijdagavond verzorgd was blij met de vele aanmeldingen. “We hebben het afgelopen jaar gedraaid met een kleine maar hele gezellige groep deelnemers. Het is geweldig dat de groep nu aangevuld gaat worden met zo’n 15 nieuwe deelnemers!” Deelname aan het introductieprogramma van 12 lessen kost 3 euro per les (m.u.v. de lessen bij Kenamju). Daarna krijgen de deelnemers de mogelijkheid om deel te nemen aan het vervolgprogramma van 36 lessen.

Meer informatieIndien u interesse heeft in het introductieprogramma (en dit nog niet heeft aangegeven op uw inschrijfformulier/afmeldingsformulier van de fittest, of meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met Sportservice Zandvoort, projectleider Hubert Habers 0235319475 of surf naar www.sportserviceheemstedezandvoort.nl.