HomeBijdrage vrijwilligers voor inzet coronaperiode

Bijdrage vrijwilligers voor inzet coronaperiode

 

Geacht bestuur,

Wij waarderen uw inzet voor het nakomen van de landelijke COVID-19 maatregelen in de afgelopen twee jaar. De controle op coronatoegangsbewijzen (CTB) heeft flinke belasting gelegd op de inzet van  kostbare vrijwilligers van sportverenigingen.

Bijdrage € 500,– voor inzet vrijwilligers naleving coronamaatregelen

Bij de komst van landelijke Subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijs (CTB) is vanuit het college B&W meegegeven dat sportverenigingen mee moeten delen uit dit landelijke subsidiebudget. Waar we eerder dachten compensatie voor deze vrijwilligersinzet te kunnen geven uit deze landelijke Subsidieregeling, is gebleken dat deze landelijke regeling hierin niet voorziet. De ureninzet van vrijwilligers zijn niet ‘declarabel’ op basis van facturen, hetgeen in de landelijke regeling wordt gevraagd om tot uitkering van de subsidie te komen.

We willen onze belofte nakomen en stellen derhalve vanuit het Coronaherstelfonds een bedrag van € 500,– beschikbaar. U dient dit bedrag te besteden aan een cadeaubon/bloemetje voor de inzet van uw vrijwilligers tijdens de coronaperiode.

 

Wat moet u doen voor uitkering uit het Coronaherstelfonds?

U dient vóór 15 april 2022 uw verzoek tot uitkering van de bijdrage middels het onderstaande aanmeldformulier kenbaar maken.

Naam Penningmeester(Vereist)
De verenigingsnaam en IBAN op de pinpas moeten overeenkomen met de ingevulde gegevens.
Max. bestandsgrootte: 24 MB.

 

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding deze pagina vragen, dan kunt u contact opnemen met Verenigingsondersteuner Wouter van der Vegt  |  wvandervegt@teamsportservice.nl

 

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders,