HomeMotorische Remedial Teaching

Motorische Remedial Teaching

Motorische Remedial Teaching (MRT), is een lesprogramma van 12 weken om jonge kinderen plezier in bewegen te laten ervaren en de motorische achterstand te verkleinen. Hierdoor kunnen de kinderen met zelfvertrouwen deelnemen aan activiteiten tijdens de gymles, op het schoolplein en het spelen op straat.

Rond het vijfde levensjaar wordt een belangrijke basis gelegd voor het uiteindelijke motorische ontwikkelingsniveau. Voor kinderen met een motorische achterstand die geen ondersteuning krijgen, bestaat de kans dat de motorische achterstand blijvend is, of zelfs groter wordt. Hier biedt Motorische Remedial Teaching (MRT) uitkomst.

Gemeente Wijdemeren en Team Sportservice ’t Gooi bieden de scholen elk schooljaar gratis MRT-lessen aan. De leerlingen van groep 2 krijgen dan een screening. Deze screening geeft inzicht in de motorische ontwikkeling van ieder kind en welke kinderen extra ondersteuning nodig hebben.

De lessen

De kinderen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen gedurende een periode van twaalf weken 1 keer per week MRT-les. De MRT-lesgroepen bestaan uit maximaal 10 kinderen. Tijdens de lessen krijgen de kinderen allemaal spelvormen en vele verschillende bewegingsvormen aangeboden.

Ook worden elke week thuisspelletjes meegegeven, die zij dagelijks (maximaal 10 minuten) kunnen oefenen. Juist door de combinatie van het thuis oefenen en één keer per week MRT-les, worden zeer goede resultaten behaald.

Na een periode van twaalf weken volgt een tweede motorische screening om te kijken wat de MRT-lessen hebben opgeleverd. Deze resultaten worden vergeleken met de eerste screening en met de ouders besproken.

Tot slot

De lessen en screenings worden verzorgd door een vakleerkracht LO en MRT’er van Team Sportservice ’t Gooi. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met Eduard van Winsen, evanwinsen@teamsportservice.nl.