HomeMotorische Remedial Teaching

Motorische Remedial Teaching

Kinderen hebben van nature de behoefte om veel te bewegen. Bewegen is essentieel voor de totale ontwikkeling van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat voldoende bewegen een positief effect heeft op het leerresultaat en zelfbeeld van kinderen. Helaas heeft niet ieder kind evenveel plezier in bewegen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals overgewicht of minder motorische vaardigheden. 

Het gevolg hiervan kan zijn dat deze kinderen niet goed mee komen met de groep (motorisch, cognitief en sociaal emotioneel) en mogelijk buiten de boot vallen. Al op jonge leeftijd wordt het enthousiasme voor sport en bewegen bepaald. Om deze reden is het van groot belang om kinderen te laten ervaren hoe leuk bewegen is. Motorisch Remedial Teaching (MRT) biedt de oplossing. 

De MRT-screening

Met Motorische Remedial Teaching (MRT) worden alle kinderen uit groep 2 en 3 motorisch geobserveerd. Aan de hand van deze screening wordt een passend vervolg en/of beweegadvies aangeboden. Dit in samenwerking met leerkrachten, ouders en kinderoefentherapeuten.  

De MRT-lessen

De MRT-lessen vinden in groepsverband plaats, in elke kern van de gemeente Wijdemeren. Een MRT-les is een extra les bewegingsonderwijs op maat voor kinderen, die op het gebied van bewegen, spelen en sporten moeite ervaren en extra ondersteuning kunnen gebruiken bij de motorische ontwikkeling. Als kinderen deze ondersteuning niet vroegtijdig krijgen, dan bestaat de kans dat de motorische achterstand blijft of zelfs groter wordt. Daarnaast dragen de MRT-groepslessen bij aan het zelfvertrouwen van de kinderen tijdens de gymles, op het schoolplein en het spelen op straat. 

Een MRT-les bestaat uit maximaal acht kinderen. Elke week krijgen de kinderen (korte) thuisspelletjes mee, die zij dagelijks thuis oefenen. De combinatie van thuis oefenen en één keer per week MRT-les, zorgt voor zeer goede resultaten. 

Na een periode van tien weken volgt een tweede motorische screening. Tijdens deze screening wordt bekeken wat de MRT-lessen hebben opgeleverd. Deze resultaten worden vergeleken met de eerste screening en gerapporteerd naar ouders, in combinatie met een oudergesprek. 

Tot slot

Gemeente Wijdemeren en Team Sportservice ’t Gooi bieden de scholen elk schooljaar een gratis MRT-screening en bijbehorende lessen aan. De screening en lessen zijn bedoeld voor leerlingen van groep 2 en 3.