HomePrijsvraag Nieuwsbrief Wandelen

Prijsvraag Nieuwsbrief Wandelen

Editie JAN24 | Quizvraag

Als niemand de vraag juist beantwoordt, is de persoon wiens antwoord het dichtst bij het juiste antwoord komt, de winnaar.
Actievoorwaarden(Vereist)

*Actievoorwaarden

Deelname en persoonsgegevens

 1. Deelname aan deze actie is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je het antwoordformulier volledig hebt ingevuld.
 3. Eenmalige deelname per persoon.
 4. Deelname aan deze actie is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 5. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar wordt altijd vermeld in de volgende editie van de nieuwsbrief.
 6. Deelnemer geeft bij deelname toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de actie. De persoonsgegevens zullen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de actie en de uitreiking van de prijs.
 7. Team Sportservice is verantwoordelijk voor een juiste verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 8. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt per e-mail op de hoogte gesteld.
 2. Wanneer er sprake is van een gedeelde eerste plaats, dan wordt de winnaar gekozen op basis van het eerste juiste antwoord dat is binnen gekomen via het antwoordformulier.
 3. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 4. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.