HomeNieuwsZeer positieve respons op Fitheidstest voor ouderen in Hilversum

Zeer positieve respons op Fitheidstest voor ouderen in Hilversum

Ruim 200 mensen hebben zich opgegeven!
De gemeente Hilversum, de buurtsportcoaches voor inwoners van 60 jaar en ouder van Hilverzorg en Sportservice ’t Gooi vinden het van groot belang dat ook ouderen kunnen deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten. Om de fitheid en gezondheid van senioren te bevorderen is gezamenlijk het GALM/SCALA project georganiseerd.

Fitheidstest op 12 maart

Het project start met een fitheidstest op zaterdag 12 maart 2016. Deze fitheidstest is voor inwoners van 68 tot en met 75 jaar oud uit de wijken Noordoost, Oost en Zuidoost. Tijdens de fitheidstest worden onder andere uithoudingsvermogen, lenigheid, handvaardigheid, reactiesnelheid en bloeddruk gemeten. Bij deze test is ook een arts aanwezig, die zo nodig medisch advies kan geven. Na afloop van de test worden de resultaten doorgesproken en wordt er een persoonlijk sportadvies gegeven. De test wordt gehouden in wijkcentrum Lopes Dias. Voor leeftijdsgenoten uit de andere wijken van Hilversum volgt een fitheidstest in het najaar.

 

Het sport- en beweegproject

Aansluitend op het beweegadvies kunnen de deelnemers een sport/beweegactiviteit kiezen die passend is bij de individuele interesse en mogelijkheden. Er kan gekozen worden voor een nieuw opgezet  bewegingsintroductieprogramma dat gaat starten in de wijken Noordoost en Oost. In 12 weken wordt er kennis gemaakt met verschillende vormen van sport, bewegen en spel. Plezier in bewegen staat in dit groepsprogramma voorop. Het programma voor mensen met een chronische aandoening en/of lichamelijke beperking is meer aangepast aan de mogelijkheden van de groep. Er wordt minder intensief en met andere materialen (bv. lichtere ballen) gewerkt. Na het introductieprogramma kan er  doorgestroomd worden naar het vervolgprogramma dat onder de vlag van Gymnastiek en Turnvereniging Hilversum valt. Ook kan er gekozen worden voor activiteiten die de buurtsportcoaches in de wijken organiseren. Hierbij kan samen met buurtgenoten op een laagdrempelige manier bewogen worden. Daarnaast is er uiteraard nog volop keuze bij de andere hilversumse sport- en beweegaanbieders.

 

Vragen

Heeft u vragen over bovenstaande dan kunt u contact opnemen met Gieneke Zandbergen van Sportservice ’t Gooi via gzandbergen@sportservicehetgooi.nl of 035-6921623.