HomeNieuwsWijdemeren van start met Combinatiefuncties

Wijdemeren van start met Combinatiefuncties

De gemeente Wijdemeren vindt het belangrijk dat jongeren actief kennismaken met sport en cultuur. Daarom maakt Wijdemeren gebruik van de zogenoemde ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ regeling. Met financiele steun vanuit het Rijk en door een eigen investering gaat Wijdemeren de komende jaren verschillende projecten op het gebied van sport, onderwijs, kunst en cultuur, jeugd, maatschappelijke stages en gezondheid realiseren. Zij spreekt hierbij van een in Nederland unieke verbinding.

Start in septemberDe gemeente wil via de regeling het lokale sport- en cultuuraanbod voor haar jongere inwoners extra ondersteunen. Door de samenwerking tussen sportverenigingen en basisscholen te faciliteren, krijgen leerlingen van de basisscholen de mogelijkheid om kennis te maken met veel verschillende sporten. De uitvoering wordt door zogenoemde combinatiefunctionarissen gedaan en is ondergebracht bij Sport Service Noord-Holland en het Loosdrechtse projectbureau ‘Bee on the move’. De activiteiten starten in september.

Olympisch goud in 2028?Wethouder Joost Boermans: “Ik heb grote verwachtingen van de impuls en de activiteiten die volgen. Ik ben er trots op dat we deze extra inzet voor sport, onderwijs en cultuur mogelijk kunnen maken. Niet voor slechts een jaar maar voor tenminste vier jaar kiest Wijdemeren voor deze investering in onze jeugd. We kijken echt vooruit en willen de nieuwe generatie actief laten kennis maken met sport en cultuur. Wellicht zit er in deze generatie een nieuwe Barend van Voorden of een kanshebster voor Olympisch goud in 2028. Het begint voor iedereen met de eerste kennismaking met een kwast of een bal… !”.

CombinatiefunctionarissenDe gemeente wil met combinatiefunctionarissen een verbinding leggen tussen cultuur, sport en educatieve (natuur) projecten. De gemeente ziet de combinatiefunctie als een uitgelezen kans om uitwerking te geven aan haar beleid op het gebied van cultuur, sport en vrijwilligerswerk. Hiermee wil de gemeente onderlinge participatie tussen burgers en organisaties bevorderen en daarmee samenwerking versterken.

Vernieuwend in NederlandWijdemeren is uniek door de maatschappelijke stage te verbinden aan de combinatiefunctie.
De maatschappelijke stage is vanaf 2011 een verplicht onderdeel geworden van het lesprogramma van de middelbare scholen. De stage is bedoeld om leerlingen kennis te laten maken met vrijwilligerswerk op het gebied van cultuur, vrije tijd, zorg, educatie, ambacht, natuur en (water) sportactiviteiten. Verschillende organisaties werken al met maatschappelijke stagiaires, maar voor veel organisaties en verenigingen is het nog een onbekend verschijnsel.  Met het project ‘Wijdemeren kun je leren’ wordt het voor de Wijdemeerse jongeren mogelijk om in hun eigen woonomgeving een stageplek te vinden.  Daarnaast wordt een netwerk van educatieve programma’s voor cultuur en natuur opgezet waardoor kinderen de mogelijkheid krijgen om de cultuurschatten van Wijdemeren te ontdekken. Op 20 september volgt de startbijeenkomst maatschappelijke stages.

Sport en onderwijs verbindenSportservice Noord-Holland gaat verschillende sportieve activiteiten begeleiden. Het doel is het sportaanbod in Wijdemeren te versterken en aantrekkelijker te maken.  Een drietal voorbeelden om dit doel te bereiken zijn;

Als enige in de regio Gooi en VechtstreekDe ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ is een landelijke regeling vanuit het Rijk. Wijdemeren heeft als enige in de regio gebruik gemaakt van deze stimulans. Het kabinet streeft onder meer naar een samenhangend aanbod in de sectoren onderwijs, sport en cultuur en ziet de samenwerking tussen deze sectoren bij uitstek vorm en inhoud krijgen door middel van combinatiefuncties.