HomeNieuwsJOGG-Hilversum en de GGD slaan handen ineen voor Gezonde Sportieve Scholen in Hilversum!

JOGG-Hilversum en de GGD slaan handen ineen voor Gezonde Sportieve Scholen in Hilversum!

Gezondheid is een belangrijk thema voor opgroeiende kinderen en jongeren, het verdient de voortdurende aandacht, ook op school. De afgelopen periode zijn in gezamenlijkheid door de GGD en JOGG Hilversum 20 basisscholen in Hilversum geïnformeerd over de Gezonde School. Een programma dat scholen helpt om structureel te werken aan elk gezondheidsthema voor een gezonde leefstijl. De Gezonde School sluit aan bij wat de school al doet en versterkt wat goed gaat. Met deze aanpak wordt het één geheel en wordt gezondheid normaal voor iedereen.

Gratis ondersteuning

De inzet van de GGD en JOGG-Hilversum is succesvol geweest! Met 20 scholen is er actief contact, die voor de werkzaamheden en activiteiten in de toekomst kansen bieden. Met 17 scholen zijn er gesprekken gevoerd, waarin de scholen zijn gewezen op de diverse subsidiemogelijkheden. Zoals de Ondersteuningsronde, de Stimuleringsregeling Relaties & Seksualiteit, ‘Lekker naar buiten’ stimuleringsbijdrage van Jong Leren Eten, NPO keuzemenu en het plaatsen van watertappunten. Bij al deze regelingen konden de scholen een mooi bedrag ontvangen, mét gratis ondersteuning variërend van 10 tot 30 uur vanuit de GGD van de Gezonde School Adviseur.

Naar aanleiding van de gesprekken, hebben de meeste scholen zich ingeschreven voor meerdere subsidies. Uiteindelijk hebben maar liefst 12 scholen, één of meerdere subsidies gekregen. Wij zijn ongelooflijk trots op het resultaat en wij hebben super veel zin om met deze scholen aan de slag te gaan!

Meer informatie?

Wil je meer weten over de subsidiemogelijkheden of de Gezonde School? Neem dan contact op met Rianne Schaap via rschaap@teamsportservice.nl.