HomeNieuwsRuim 50 kinderen in Wijdemeren sporten dankzij het Jeugdsportfonds

Ruim 50 kinderen in Wijdemeren sporten dankzij het Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot en met 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. In alle gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek is het Jeugdsportfonds actief. In Wijdemeren sporten inmiddels ruim 50 kinderen dankzij het Jeugdsportfonds.

Waarom het Jeugdsportfonds nodig is

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeit de groep van mensen die moet rondkomen van een bestaansminimum. Omdat voor deze mensen sporten niet bovenaan het lijstje staat bij het verdelen van het inkomende geld, lopen hun kinderen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Terwijl sporten juist een heerlijke manier is om je energie kwijt te raken. En door te sporten kan een kind zich ontwikkelen op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin waarin het kind leeft.

 

Sporten is gezond

Met sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen. Regels die ze vaak thuis en op school niet meekrijgen. Investeren in sporten voor kinderen betekent voor hen een grotere kans op een goede toekomst en verkleint de kans op buiten de boot vallen en negatief gedrag. En sporten is ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan onder de jeugd in Nederland.

 

Werkwijze

Het Jeugdsportfonds werkt met intermediairs uit o.a. de sectoren onderwijs, sport en jeugdzorg. Deze intermediairs dienen de aanvragen voor kinderen in bij het Jeugdsportfonds. Kinderen noch hun ouders ontvangen direct geld of goederen van het Jeugdsportfonds. De contributie wordt rechtstreeks aan de sportvereniging betaald.

De kosten voor contributie en materiaal worden vergoed tot maximaal € 225,- per jaar.

Voorbeelden van intermediairs zijn leraren, intern schoolbegeleiders, maatschappelijk werkers, (huis)artsen, jeugdhulpverleners, welzijnswerkers, schuldhulpverleners en diëtisten.

 

Meer informatie over het Jeugdsportfonds en een overzicht van intermediairs in Wijdemeren met contactgegevens is te vinden op www.wijdemeren.nl/jeugdsportfonds. Nog vragen? Neem dan contact op met combinatiefunctionaris sport van de gemeente Wijdemeren Eduard van Winsen, evanwinsen@sportservicehetgooi.nl, tel. 06 53 47 98 74.