HomeNieuwsRuben Assmann enthousiasmeert de jeugd voor gezonde leefstijl

Ruben Assmann enthousiasmeert de jeugd voor gezonde leefstijl

JOGG Ruben Assmann heeft dinsdag 23 januari een gastles verzorgd op de Jan van Rijckenborgschool in Hilversum. In de les heeft Ruben het met de leerlingen gehad over het belang van bewegen en gezonde voeding. Klik hier voor het artikel op pagina 7 in de Gooi en Eembode of lees het artikel hieronder geschreven door Kasper Leenen.

“Biologische eierkoeken”, “Een boterham met hagelslag”, “Ik heb niet ontbeten”, gaven de kinderen van groep 7 en 8 van de Jan van Rijckenborghschool als antwoord op de vraag van ju jitsoka Ruben Assman wat de kinderen hadden ontbeten. Gespeeld verbaasd tuurde de ex-topsporter om zich heen en luisterde geduldig naar de antwoorden van de ‘kids’.
Assmann, winnaar van een gemeentespeld Hilversum als blijk van waardering voor al zijn inspanningen,  is het inmiddels wel gewend, al die drukte en starende kinderen. Al jaren geeft de 32-jarige Hilversummer clinics en trainingen en ditmaal was dat in het kader van zijn functie als boegbeeld van de Gemeente Hilversum voor het programma ‘Jongeren op Gezond Gewicht’. De ju jitsoka probeert kinderen te stimuleren om gezond te leven en stipt dan ook tijdens zijn clinic het belang van gezond eten aan. ,,Want waarom is ontbijt zo belangrijk, jongens?”, vroeg Assmann. De kinderen steken netjes hun vinger op tot er iemand de beurt krijgt. ,,Omdat je drie keer per dag moet eten!”. Alle antwoorden zijn wat dat betreft goed.

Brandstof en smeerolie

Na een pittige warming-up hervat Assmann zijn betoog. ,,Ontbijt en voeding in het algemeen zijn belangrijk voor reactie en snelheid. Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Je moet het zien als een auto die benzine nodig heeft om te rijden. Je hebt brandstof nodig om te functioneren.” Een leerling schreeuwt erdoorheen: “net als drinken. Dat is hetzelfde als het bijvullen van je oliepeil.” De kinderen lachen en luisteren geïnteresseerd naar het college dat ze voorgeschoteld krijgen. Tegelijkertijd is duidelijk te zien dat Assmann precies weet hoe hij de kinderen moet begeleiden tijdens deze clinic. Na zijn relaas over het belang van goede voeding, krijgen de leerlingen tips over ju jitsu. Keurig op een rijtje staand horen zij aan wat er van hen verwacht wordt en volgen zij de bevelen kordaat op. ,,Mag ik deze oefening voordoen? Ik weet hoe die moet!”, brult een jongen die Assmann al goed kent van de sportschool. Zichtbaar enthousiast wordt de les ontvangen.

‘Dit was cool’

Opvallend genoeg gedraagt iedereen zich keurig en wat dat betreft houden de kinderen zich aan een kernwaarde van de sport: respect. In dit geval voor de leraar. Na een uurtje, dat voorbij is gevlogen, haasten de scholieren zich vol energie en met nieuwe kennis terug naar het klaslokaal. De opmerkingen ,,Dit was echt cool”, “Ik ga morgen ontbijten” en “lekker dat sporten” galmen door de robuuste gangen. Missie geslaagd.
,,Als je andere mensen kunt inspireren, dan is dat het mooiste wat er is. Als mij dat lukt, dan pas is het geslaagd. Al is het maar één iemand”, aldus Assmann.