HomeNieuwsMeer Vrijwilligers in Kortere Tijd!

Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd!

De oplossing voor het vrijwilligerstekort ligt voor het grijpen! De gemeenten Huizen, Bussum, Naarden, Muiden, Weesp, Wijdemeren, Blaricum, Eemnes, Laren en Hilversum, kortom: alle gemeenten in ’t Gooi gaan nu de strijd aan met het vrijwilligerstekort. Sportservice Noord-Holland gaat samen met de sportverenigingen aan de slag met de uiterst succesvolle methode ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’. Deze cursus, die dé oplossing voor het vrijwilligerstekort is, wordt door de gemeenten gratis aangeboden aan al haar verenigingen. In vier workshops worden de sportverenigingen gecoacht naar een overvloed van vrijwilligers. Succes verzekerd!

Wanneer start welke gemeente?
Alle sportverenigingen in regio ’t Gooi krijgen de mogelijkheid om in 2010 en 2011 deel te nemen aan de succesvolle methode ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’. De gemeenten Bussum en Huizen bieden de sportverenigingen in april 2010 de kans de strijd aan te gaan met het vrijwilligerstekort. Blaricum, Laren en Naarden starten in september van dit jaar. Vervolgens openen de sportverenigingen in de overige gemeenten: Hilversum, Muiden, Weesp, Wijdemeren en Eemnes in 2011 de jacht naar meer vrijwilligers. Dankzij subsidie van de Provincie Noord-Holland en van de gemeenten in ’t Gooi krijgen de sportverenigingen deze fantastische kans.

De succesmethode ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’
Veel sportverenigingen zijn al jaren aan het experimenteren met een aanpak voor de werving van vrijwilligers. Op basis van die proefondervindelijke ervaring, gesprekken met andere clubs en literatuuronderzoek is geleidelijk aan een aanpak ontwikkeld die door de systematische benadering een ‘methode’ kan worden genoemd: de methode ‘Meer vrijwilligers in kortere tijd’.
Deze methode is inmiddels een uiterst succesvolle werkwijze gebleken. Elke andere vorm van werving moet het afleggen tegen deze persoonlijk getinte en systematische wervingscampagne. De methode blijkt effectief en het resultaat is tot nu toe boven verwachting. Het traject bestaat uit vijf stappen die tijdens de vier workshops behandeld worden. De verenigingen starten met het promoten van de vrijwilligerscampagne en het in kaart brengen van de huidige vrijwilligers en vacatures binnen de vereniging. Vervolgens volgt een vooraankondiging per brief of e-mail aan alle leden. Daarna worden alle leden telefonisch benaderd. De laatste stap, maar niet de minst belangrijke, is het verdelen van passende taken onder de nieuwe vrijwilligers. Essentieel voor het slagen van de methode is de aanpak vanuit de basis. Motieven en wensen van potentiële vrijwilligers vormen hierbij het fundament.

Projectleider aan het woord
Vrijwilligerswerk is het fundament van de sport. Daarom gaan verenigingen al hun leden betrekken bij het initiatief om meer vrijwilligers te werven. “Iedereen heeft het druk, maar iets doen voor je verenging hoort er bij”, zo stelt Niels van Weert van Sportservice Noord-Holland en projectleider van Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd. De vraag aan de leden is dan ook niet óf zij iets willen doen, maar wát zij willen doen! De sport in Nederland wordt gedragen door de eigen leden. Hoe breder dat draagvlak is des te gezonder de vereniging! Het is fantastisch dat alle gemeenten in ’t Gooi de sportverenigingen de mogelijkheid geven om het fundament van hun vereniging te verstevigen”.

In de praktijk
Het succes van deze methode is reeds bewezen. Vijftien verenigingen uit heel Noord-Holland hebben dit traject met Sportservice Noord-Holland reeds doorlopen en alle vijftien verenigingen zijn verlost van hun vrijwilligerstekort! De verenigingen in regio ‘t Gooi kunnen hiervan profiteren en zich spoedig aansluiten bij dit succes.

De aftrap van ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ in regio ’t Gooi vond 17 maart jl. plaats in de gemeente Huizen. Onder toeziend oog van sportwethouder mevrouw Bakker hebben de sportverenigingen de praktijkgerichte presentatie ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ bijgewoond. De komende maanden zullen twaalf sportverenigingen uit deze gemeente aan de slag gaan tijdens de vier workshops. Dat is twee keer zoveel verenigingen als gepland. Sportservice ziet dit dan ook als een duidelijk signaal voor de behoefte die bij sportverenigingen leeft bij het werven van vrijwilligers. De overige gemeenten en sportverenigingen in ’t Gooi zullen dit jaar, en in 2011, ook actief stappen kunnen zetten naar meer vrijwilligers.

Meer informatie
Sportservice Noord-Holland, Niels van Weert, projectleider
tel 023-531 93 75 of nvanweert@sportservicenoordholland.nl